Sökning: "organochlorine compounds"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden organochlorine compounds.

 1. 1. Miljökemikaliers påverkan på isbjörnars (Ursus maritimus) reproduktion och hur dessa kemikalier når djuren

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jessica Isaksson; [2015]
  Nyckelord :isbjörn; slädhund; reproduktion; miljökemikalier; spridning; könsmognad; könsorgan; missbildningar; polyklorerade bifenyler; organiska klorföreningar; polar bear; sledge dog; reproduction; environmental chemicals; distribution; sexual maturation; genitals; malformations; polychlorinated biphenyls; organochlorine compounds;

  Sammanfattning : Environmental chemicals are transported to the Arctic through the air and oceans, once within the Arctic they spread through rivers, lakes and other watercourses. Polar bears and sledge dogs in-gest high concentrations of environmental chemicals since many of the chemicals are fat-soluble and their diet mainly consists of marine mammals. LÄS MER

 2. 2. Miljögifter – ett hot mot isbjörnens överlevnad?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jannike Ring; [2014]
  Nyckelord :isbjörn; miljögifter; klimatförändring; organokloriner; kvicksilver; PCB; DDT; PFC; polar bears; climate change; pollutans; organochlorines; mercury;

  Sammanfattning : De rådande klimatförändringarna drabbar Arktis och dess isbjörnar hårt. Smältande isar frigör miljögifter som i årtionden lagrats upp och kan nu ta sig in i och biomagnificeras i den marina näringskedjan, där isbjörnen som toppredator utsätts för hög toxisk stress. LÄS MER

 3. 3. Occurrence of organochlorine compounds in a forest bog at Stubbetorp, Kolmården : -Indication for a natural formation?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Sabina Hoppe; Frida Thomsen; [2005]
  Nyckelord :Organochlorine compounds; forest bog; Kolmården;

  Sammanfattning : Volatile organochlorine compounds emitted from natural sources can participate in environmentally relevant processes affecting life on Earth, such as stratospheric ozone destruction and warming of the troposphere. The aim of this study was to investigate if forest bogs contribute to the environmental input of naturally produced volatile organochlorine compounds. LÄS MER

 4. 4. Analysis of some Chlorinated Pesticides in Jordanian Ground- and Surface Waters by Solid-Phase Extraction and Mass Spectrometric Detection- A Method development

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälle

  Författare :Lara Shahin; [2004]
  Nyckelord :Ecology; Decomposition; Jordan; pesticides; PS-DVB; SPE; Ekologi;

  Sammanfattning : A solid-phase extraction (SPE) method was developed for the determination of organochlorine pesticides, namely aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, delta-BHC, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfate, endrin, endrin aldehyde, lindane, heptachlor, heptachlor epoxide, 4,4’-DDD, 4,4’-DDE and 4,4’- DDT in water. The effect of extraction conditions, such as the addition of sodium chloride and methanol to the sample prior to loading was studied. LÄS MER