Sökning: "orgel"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet orgel.

 1. 1. Vispop på orgel – En konstnärlig studie i att gestalta ackordanalys från orgelpallen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Hasselberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :orgel; vispop; visor; populärmusik; ackordspel; gestaltning;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag olika aspekter av gestaltningsarbetet när en låt som är noterad med melodi och ackordanalys spelas på orgel. Arbetet har sitt fokus på musik i spannet mellan visgenren och popgenren, en låttyp som ofta önskas vid kyrkliga handlingar som exempelvis begravningar. LÄS MER

 2. 2. Att improvisera i svenskromantisk stil : Att improvisera koralförspel med Otto Olsson som förebild

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Sebastian Johansson; [2021]
  Nyckelord :Improvisation; Otto Olsson; orgel; kyrkomusik; koralförspel.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker skribenten några mindre orgelverk från den svenska romantiska perioden sett till hur de är komponerade ifråga om form och harmonik och vad som utmärker sig för just den valde tonsättaren samt analyserar dennes eget orgelspel och vad som kännetecknar detta jämfört med nedskrivna stycken. Därefter beskrivs arbetsprocessen när det gäller att skapa ett koralförspel i samma stil efter att ha tillämpat inspiration av analyserna. LÄS MER

 3. 3. Orgeltoner från örtagården : Reflektioner kring Hilding Rosenbergs Toccata, Aria pastorale, Ciaccona

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Elias Fergin; [2020]
  Nyckelord :Hilding Rosenberg; Alf Linder; orgel; orgelrörelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks Hilding Rosenbergs störst anlagda orgelverk Toccata, Aria pastorale, Ciaccona från 1952, tillägnat Alf Linder. Till skillnad från tonsättarens tidigare verk från 40-talet (de idag mest spelade) har vi här att göra med ett verk komponerat helt i orgelrörelsens anda, inspirerat av orgeln i Oscarskyrkan i Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Önskekonsert för orgel - Om att väcka intresse för orgelmusik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sara Karinsdotter; [2020]
  Nyckelord :orgelkonsert; populärmusik på orgel; önska musik; orgelintresse; publikkommunikation; utbilda publiken; organ recital; popular music on the organ; favourite music; organ interest; audience communication; educate the audience; Performing Arts;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om hur jag som organist kan använda mig av populärmusik på orgelkonserter för att väcka människors intresse för orgelmusik. I samband med en konsert som byggde på människors önskningar av musik, undersökte jag, med hjälp av en enkät, hur deras intresse förändrades. LÄS MER

 5. 5. Lovsjung Herren med harpa, med harpa och lovsångsljud - Att ackompanjera församlingssång med harpa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gustav Bäckström; [2019-10-02]
  Nyckelord :harpa; orgel; församlingssång; psalm; koral;

  Sammanfattning : Församlingssång ackompanjeras ofta med orgel i Sverige. Författaren utforskar i detta arbete möjligheterna att ackompanjera sången med harpa istället vilket kommer ur hans egna erfa- renheter av att spela detta instrument. Det görs genom analys av hur ackompanjemang och satser brukar skrivas på ett idiomatiskt sätt i harprepertoaren. LÄS MER