Sökning: "orgel"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet orgel.

 1. 1. Orgeltoner från örtagården : Reflektioner kring Hilding Rosenbergs Toccata, Aria pastorale, Ciaccona

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Elias Fergin; [2020]
  Nyckelord :Hilding Rosenberg; Alf Linder; orgel; orgelrörelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks Hilding Rosenbergs störst anlagda orgelverk Toccata, Aria pastorale, Ciaccona från 1952, tillägnat Alf Linder. Till skillnad från tonsättarens tidigare verk från 40-talet (de idag mest spelade) har vi här att göra med ett verk komponerat helt i orgelrörelsens anda, inspirerat av orgeln i Oscarskyrkan i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Lovsjung Herren med harpa, med harpa och lovsångsljud - Att ackompanjera församlingssång med harpa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gustav Bäckström; [2019-10-02]
  Nyckelord :harpa; orgel; församlingssång; psalm; koral;

  Sammanfattning : Församlingssång ackompanjeras ofta med orgel i Sverige. Författaren utforskar i detta arbete möjligheterna att ackompanjera sången med harpa istället vilket kommer ur hans egna erfa- renheter av att spela detta instrument. Det görs genom analys av hur ackompanjemang och satser brukar skrivas på ett idiomatiskt sätt i harprepertoaren. LÄS MER

 3. 3. Principal 8’ eller mixtur IV ch - En studie i orgelregistreringar till psalmsång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jakob Mårdbrink; [2019-10-02]
  Nyckelord :Församlingssång; orgel; registrering;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete utforskar författaren området kring orgelns registreringar till församlingssången. Författaren analyserar både text och melodier i tre psalmer och skapar utifrån det unika registreringar eller klangfärger på orgeln för varje vers. Studien utgår från två orglar av helt olika storlek och karaktär. LÄS MER

 4. 4. Att spela mellan raderna - En studie i att gestalta en läst text med hjälp av orgeln.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Linus Landgren; [2019-10-02]
  Nyckelord :ackompanjemang; bibeltext; improvisation; komposition; orgel; orgelsaga; sagor; story-telling; textgestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur orgeln kan användas till att ackompanjera en läst text. Jag har valt fyra texter – två bibeltexter och två egenskrivna barnsagor – som jag har spelat till samtidigt som de lästes. Ackompanjemangens syfte har varit att lyfta fram handlingen och återspegla de känslolägen som finns i texterna. LÄS MER

 5. 5. Orgelklang : En studie i praktisk orgelkännedom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Georgy Terekhov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag studerat orgelklang under barocken och romantiken. Med hjälp av litteratur om orgelkunskap, notutgåvor och videoinspelningar har jag laborerat vid Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet, för att hitta passande klanger för verk av Couperin, Bach, Liszt och Reger. LÄS MER