Sökning: "orientalism"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade ordet orientalism.

 1. 1. To portray the beautiful, exotic and feminine land of cheap export : How Sweden imagined Japan during Japonism, from 1858 to 1914

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Hugo Ingemarsson; [2021]
  Nyckelord :Japan studies; image of Japan; Japonisme; Sweden; Orientalism; Ethnocentrism; Colonialism; digital archives; Julia Beck; Richard Bergh; Leander Engström; Gustavsberg; Einar Jolin; Nils Kreuger; Carl Larsson; Karl Nordström; Jenny Nyström; Helmer Osslund; Rörstrand; Alf Wallander; Carl Wilhelmson; Anders Zorn;

  Sammanfattning : This master thesis explores the image of Japan in the artistic creations during Japonism in Sweden. Japan and Sweden first started trading in 1868 and knowledge about Japan in Sweden were limited at best. With the emergence of the Western art movement known as Japonism, ranging from 1858 to 1914, fascination for the unknown country grew in Europe. LÄS MER

 2. 2. Svart eller vitt? : Svenska religionsläroböckers framställning av inhemska afrikanska religioner under 1900 och 2000-talet ur ett orientalistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :religion; afrikansk inhemsk religion; orientalism; läroböcker.;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka att undersöka hur inhemska afrikanska religioner har framställts i svenska religionsläroböcker från 1907 början till 2013, samt studera utvecklingen av denna gestaltning. Studien har vidare syftat till att diskutera dessa eventuella förändringar med utgångspunkt i Edward Saids Orientalism. LÄS MER

 3. 3. Bilden av Kina i Svenska Läromedel : En Historiedidaktisk Studie om Bilden av Kina i Svenska Läromedel för Historia på Gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marcus Lund; [2021]
  Nyckelord :discourse; China; eurocentrism; othering; history; diskurs; Kina; eurocentrism; andrafiering; historia;

  Sammanfattning : China is seen as one of the world’s leading countries, especially when it comes to economic and political power. Even though China is a powerful country, the image of China and the country’s population is one of negativity and distrust. LÄS MER

 4. 4. Evil Monsters and Machines : A Techno-Orientalist Perspective on Threat Perception in the United Kingdom

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lisa Bergsten; [2021]
  Nyckelord :techno-orientalism; orientalism; security; threat perception; United Kingdom; China; discourse analysis; poststructuralism;

  Sammanfattning : This thesis looks at the construction of China as a security threat in the United Kingdom, through the theoretical lens of techno-Orientalism. The main argument is that techno-Orientalist ideas influence the Western perception of China as a security threat, which leads to the creation of certain fears regarding China which affects the identity creation of both the United Kingdom and China. LÄS MER

 5. 5. High Demands and Even Higher Ambitions : An Analysis of Swedish Development Policy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Måns Frenning; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is a poststructural policy analysis of the Swedish governmental writing called Politics for Global Development in the Implementation of Agenda 2030. The writing is the most recent Swedish development policy and is built upon agenda 2030. The method that is used in this thesis is described by Carol Bacchi and called WPR. LÄS MER