Sökning: "orientalism"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade ordet orientalism.

 1. 1. Den nordliga Orienten : En granskning av samisk historia i digitala läromedel ämnade för grundskola och-, gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Slettemo; [2019]
  Nyckelord :Sami; history; digital teaching materials; secondary school; primary school; stereotypes; orientalism; Samerna; Historia; Digitala läromedel; Gymnasiet; Högstadiet; Stereotyper; Orientalism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse how Samí history is portrayed in six digital teaching materials. The six teaching materials are intended for both primary school and secondary school. LÄS MER

 2. 2. "Vi är så socialt handikappade i det här landet" : En kvalitativ studie om språkbruk kring etnicitet i Morgonpasset i P3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Andersson; Sofie Rattur; [2019]
  Nyckelord :CDA; ethnicity; swedishness; morning radio; critical discourse; Morgonpasset i P3; CDA; etnicitet; svenskhet; morgonradio; kritisk diskurs; Morgonpasset i P3;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att ta upp public service i Sverige. Bakgrund kring public service och etnicitet presenteras i studien. Problemet som lett till studiens uppkomst är den framkomst främlingsfientliga partier haft i Sverige de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. The Insect Woman – Contextualising Imamura and the Intricacies of Global Cinema Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Noak Snow Gröning; [2018-11-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay represents an attempt to further the understanding of the films by Japanese New Wave director Shohei Imamura through the use of post-colonial theory, and political and cultural contextualisation; it also offers discussion on the inherent issues of discussing non-Western cinema from a Western point-of-view, and how post-colonial theory can be used tentatively by Western writers to prevent the perpetuation of orientalism and the generalisation of non-Western cultures as a single entity simply titled ‘the Other’. This is done through an in-depth exploration of Western film theory’s problematic relationship to Asian cinema, along with disposition and historical contextualisation relevant to Imamura’s films and the Japanese New Wave movement of the 1960s. LÄS MER

 4. 4. Från Alan Kurdi till Kjell Bergqvist - En studie om bildgestaltningen av flyktingsituationen under hösten 2015 i svensk tryckt press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adam Elmervik; Alice Hermansson; Amanda Karlsson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Refugee crisis; visual framing; fall 2015; news photos; news values; orientalism;

  Sammanfattning : The intention of this analysis has been to investigate how the so called refugee crisis in the fall of 2015 was framed in news photos, in Swedish print media. Within this question at issue, the analysis has aspired to discover possible differences between the selected newspapers, and between different time periods during the fall of 2015. LÄS MER

 5. 5. EN AVSLÖJANDE BILD? En experimentell studie om huvudvida inställning gentemot ett turkiskt medlemskap i EU påverkas av en för landet icke-represemtativ bild.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Demet Alsancak; [2018-05-04]
  Nyckelord :Experiment; Orientalism; European Union; Turkey; RAS-model; Political Awareness;

  Sammanfattning : Turkiets skrev på ett associationsavtal med EEG år 1959, ansökan om medlemskap lämnades in 1987 och förhandlingar om medlemskap påbörjades 2005. EU har ibland beskrivits som en kristen, vit klubb och tidigare forskning visar tendenser på att det egna jaget i länder som Frankrike och Storbritannien definieras utifrån skapandet av ”den andre”. LÄS MER