Sökning: "orientalism"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade ordet orientalism.

 1. 1. Om utställda känslor : Känsloberättelser och museiutställningar som narrativ

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anders Christensen; [2022]
  Nyckelord :Exhibitions; Narratology; Emotions; Historiography; Museum studies; Museum techniques; Utställningar; narratologi; känslor; historieskrivning; kulturhistoriska museer; museologi;

  Sammanfattning : Emotions are sometimes thought of as human universals, biological facts shared by everyone due to the place of emotions as a function of evolution. A competing theory of emotion has been developed in the field of the history of emotions, where emotions instead are thought of as less unstable historically variable categories. LÄS MER

 2. 2. Be Proud of Your Menstruation! A case study of commodity feminist discourse in mainland China.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Yiyun Zhu; [2022]
  Nyckelord :Menstruation; Femvertising; Regional adaption; Orientalism; Critical Discourse Analysis CDA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Adopting a critical discourse analysis approach, this study presents a case study around the “Menstruation should not be hidden” campaign launched by the Swedish brand, Libresse, in the Chinese market. With the aim to explore how does the brand strategically use female empowering discourse to construct new meanings of menstruation for a regional market, and the socio-cultural factors involved. LÄS MER

 3. 3. The tourism industry’s support of the Israeli illegal settlements in the West Bank : A discourse analysis on Airbnb’s explanations on their responsibility to respect human rights as well as their involvement in the occupied West Bank

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier (IAM)

  Författare :Nora Aissaoui; [2022]
  Nyckelord :human rights; tourism; postcolonialism; discourse analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to analyze and deepen the understanding of how the tourist company “Airbnb” explains their responsibility to respect human rights as well as how they explain their involvement in the illegal settlements in the West Bank. These two aspects are the focus of the two research questions that the study aims to answer. LÄS MER

 4. 4. Världsreligionerna i en digitaliserad tid : En innehållsanalytisk undersökning av fem pedagogiska utbildningsfilmer om världsreligionerna utgivna av Sveriges utbildningsradio.

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Religion didactics; Orientalism; Content analysis; Digital material; Educational films; Sveriges utbildingsradio; Religionskunskap 1;

  Sammanfattning : This study looks at previous research that studies aspects of religious pedagogy. It also looks at research regarding how film can be used as pedagogical material. One of the theoretical concepts of this paper is therefore the term religious pedagogy. LÄS MER

 5. 5. Får jag vara med? : En innehållsanalys av två läromedel i svenska som andraspråk på gymnasiet med fokus på etnisk och religiös mångfald

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jill Ahlström; [2022]
  Nyckelord :läromedel; svenska som andraspråk; etnisk mångfald; religiös mångfald; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstract: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning läromedel i svenska som andraspråk på gymnasiet innehåller etnisk och religiös mångfald, samt hur utvalda delar framställs med fokus på etnisk och religiös inkludering. Arbetets teoretiska ramverk har utgjorts av representationsteori, begreppet orientalism samt begreppet etnocentrism. LÄS MER