Sökning: "orientering och förflyttning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden orientering och förflyttning.

 1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Var finns lekplatsen? : Ett examensarbete om orienterbarhet i en parkmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Sandberg; [2015]
  Nyckelord :Park; Outdoor environment; Orientation; Wayfinding strategies; Wayfinding; Wayshowing; Information design; Spatial design; Affordance; Motion flow; Decision point; Park; Utomhusmiljö; Orientering; Sökstrategier; Wayfinding; Wayshowing; Informationsdesign; Rumslig gestaltning; Affordance; Rörelsemönster; Beslutandepunkt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har skrivits inom ämnet informationsdesign, som en del av kandidatprogrammet Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning. Platsen som har studerats är Folkets park i Malmö, som i skrivande stund står inför en större ombyggnation. LÄS MER

 3. 3. Orientering och förflyttning i utomhusmiljö : En studie av användbarheten hos de naturliga ledytorna enligt personer med blindhet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anna Westergården; [2014]
  Nyckelord :Fysisk planering; Tillgänglighet; Användbarhet; Taktila ledstråk; Naturliga ledytor; Blindhet;

  Sammanfattning : Det är av stor vikt att utomhusmiljön planeras och utformas på ett sätt som möjliggör för en självständig orientering och förflyttning för personer med blindhet. Ett sätt att öka personer med blindhets möjligheter till en mer självständig vardag är att utforma så kallade taktila ledstråk. LÄS MER

 4. 4. Investigating the reward cycle for play in young pigs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Negar Farhadi; [2013]
  Nyckelord :pigs; play; reward cycle; anticipation; relaxation;

  Sammanfattning : A reward cycle for investigating the emotional status in animals has been developed and it requires that animals go through three main phases, i.e. anticipation, consumption and relaxation. The reward cycle has not been tested previously for access to play in pigs. LÄS MER

 5. 5. An Explorative Usability Studyof Smartphone-Based Indoor Navigation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :MARKUS MILD; ALEXIS MÄÄTTÄ VINKLER; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mobile phone usage is constantly increasing, as a result we are becoming more reliant on services provided for mobile devices. Mobile devices and especially smartphones can be used for a variety of purposes and has especially made location based services (LBS) mainstream, where outdoor usage has been the primary scope of use. LÄS MER