Sökning: "original gangsters och hells angels"

Hittade 1 uppsats innehållade orden original gangsters och hells angels.

  1. 1. Kriminella gäng i Göteborg

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Robert Lundström; Niklas Asplund; [2004]
    Nyckelord :Svårare brott;

    Sammanfattning : Arbetet rör kriminella gäng i Västra Götaland och Göteborg, ett område med ett växande problem med gängkriminalitet. Det vi ville få fram med vårt arbete var: vilka gäng som är etablerade i Göteborg, vilken brottslighet de ägnar sig åt, hur rekryteringen till dessa gäng ser ut samt vad som krävs för att det ska anses vara organiserad brottslighet. LÄS MER