Sökning: "orkester"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet orkester.

 1. 1. På jakt efter ett uttryck : Lärdomar, erfarenheter och ny konstnärlig riktning i mötet mellan två musikaliska genrer

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Amanda Sedgwick; [2022]
  Nyckelord :jazzkomposition; komposition;

  Sammanfattning :  I det här arbetet kommer jag att beskriva hur jag nådde fram till mitt konstnärliga val att renodla de två traditionerna jazz och klassisk musik. Det kommer jag att göra genom att presentera mitt arbete och de utmaningar likväl som de källor till glädje jag stötte på när jag komponerade musiken. LÄS MER

 2. 2. Orkestermusiker kontra solist : En studie i øvingsarbeid og påvirkningsfaktorer hos profesjonelle musikere

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Åse-Maria Bygland Larsen; [2022]
  Nyckelord :Orkestermusiker; solist; øving; orkestermiljø; symfoniorkester; tuttimusiker;

  Sammanfattning : I denne oppgaven skal jeg ta for meg problemstillingen” Hvilken tilnærming har profesjonelle musikere til øvingsarbeid som solomusiker kontra orkestermusiker, og hvilke faktorer spiller inn under prosessen?”. Det er interessant å se på ulikheter og likheter ved det å være solist og orkestermusiker, og hvilket arbeidet som foreligger med å innøve et stykke ment for mindre ensembler eller solokonserter kontra store symfoniske verk. LÄS MER

 3. 3. Den Digitala Framgången : Skillnaden på Två Fiol Plug-ins

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Philip Netzler; [2021]
  Nyckelord :Plug-in; fiol; simulering; lyssningstest; intervjuer; jämförelse; digitala instrument;

  Sammanfattning : Digitala instrument och digitala medel gör det idag lätt att skapa musik med hjälp avdatorn. Men hur långt har dessa virtuella instrument kommit? Denna uppsats jämför tvåolika fiolsimuleringar (Plug-ins) mot varandra, utifrån en riktig inspelad fiol somreferens. LÄS MER

 4. 4. Från partitur till skiva - Att spela in LYRC Orchestras stråksektion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Ljungberg; [2020-06-26]
  Nyckelord :inspelning; studio; stråk; stråkorkester; orkester; kompositör; genreöverskridande; self-made; Symfonisk Partyfunk; LYRC Orchestra; klassisk utbildning;

  Sammanfattning : This paper seeks to answer the question: “How does one mic, record and process string instruments in a non- classical recording, and where the end product is a soundscape not typically associated with the stringed instrument family?” A few unique challenges were dealt with along the way: How to track the string section, that relies heavily on the acoustics of a given room, very close in order to maximize control over sounds in post- production without losing to much of the characteristics of the instrument. What microphone positions create the ideal sound? My solutions to these challenges is the main body of text in this paper, and my findings can be summarized as follows: overhead micing each violin and viola with large diaphram condenser microphone, micing close to the bridge with a large condenser microphone for the celli, and in post production relying quite heavily on the audio from the room microphone captured with both small- and large-diaphragm condenser microphones. LÄS MER

 5. 5. Chrysopoeia : Materialets resonans genom musiken

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :David Tudén; [2020]
  Nyckelord :Utommusikaliskt material; orkester; alkemi; Emanuel Swedenborg; kammarmusik; komposition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER