Sökning: "orm"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet orm.

 1. 1. A tool for visual analysis of permission-based data access on Android phones

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Ulf Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Privacy; Database; Stored procedure; MySQL; Visualization; Java; ORM; Hibernate; JFreeChart;

  Sammanfattning : Privacy is a topic of ever-increasing interest in the modern, connected world. With the advent of smart phones, the boundary between internet and the personal sphere has become less distinct. Most users of smart phones have very vague ideas of how various apps intrude on their privacy. LÄS MER

 2. 2. Interaktiv kartapplikation : Med OpenLayers 4

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Orm Daniel Olsson; [2018]
  Nyckelord :Webbutveckling; JavaScript; OpenLayers; Designmönster;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar projektarbetet som utförts för att skapa en interaktiv kart-applikation hos företaget eMaintenance365. De är ett uppstartsföretag som arbetar med att hjälpa kunder inom främst tåg- och järnvägsindustrin med att förbättra sitt underhållsarbete. LÄS MER

 3. 3. Påverkan på mikroorganismer i grundvatten, Biostimulering med syreavgivande medel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Martina Strömberg; [2018]
  Nyckelord :biostimulation; oxygen release compound; ORC; ORM; in situ; toluene; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : It is common that oxygen is a limited factor in microbial decomposition of a substance. Biostimulation with oxygen release compound, increase dissolved oxygen in groundwater and stimulate natural decomposition of petroleum hydrocarbon. LÄS MER

 4. 4. 3D obstacle avoidance for drones using a realistic sensor setup

  Master-uppsats, KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Författare :Thor Stefansson; [2018]
  Nyckelord :robotics; drones; unmanned aerial vehicle; obstacle avoidance; 3D; realistic sensor setup; depth camera; lidar; obstacle restriction method; ORM; indoors;

  Sammanfattning : Obstacle avoidance is a well researched area, however most of the works only consider a 2D environment. Drones can move in three dimensions. It is therefore of interest to develop a system that ensures safe flight in these three dimensions. LÄS MER

 5. 5. It's in the genes

  Master-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Rakel Amanda Stefansdotter Åkermo; [2018]
  Nyckelord :Animal; human; hair; snake; paper; animalism; contemporary jewellery art; sculpture.; Djur; människa; hår; orm; papper; animalism; smyckekonst; skulptur.;

  Sammanfattning : Through collecting, gathering and transformation I look at themateriality in bodies of human and animal. The asymmetricalrelation rules we have created to approve our behaviour oftoday. I write this paper with the contradicting approach ofbeing scientific yet sentimental to the meanings of physicalmatter. . LÄS MER