Sökning: "ormbunkar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet ormbunkar.

 1. 1. På andra sidan vattnet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Emma Mierse; [2015]
  Nyckelord :kulturskola; skola; barn; offentlig byggnad;

  Sammanfattning : PÅ ANDRA SIDAN VATTNETByggnaden är formad för att ge barn och ungdomar utrymme att bearbeta och utforska komplexa frågor. En plats där det är möjligt att ta både trevande och våghalsiga steg utan att bli betraktad utifrån. LÄS MER

 2. 2. English Arts and Crafts gardens and how they can be modernised in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristina Nygren; [2012]
  Nyckelord :Arts and Crafts movement; sustainable garden; Hidcote Manor; Sissinghurst Castle; Ulla Molin; Ulf Nordfjell; Garden Design; modernisation; hållbar trädgård; trädgårdsgestaltning; modernisering;

  Sammanfattning : The aim with this thesis was to investigate what characterises an English Arts and Crafts garden how they could be modernised in Sweden. My research was limited to 20 weeks of full-time writing and worth 30 ECTS. Through literature studies, interviews and site visits I could analyse my findings which resulted in a concrete garden design project. LÄS MER

 3. 3. Vegetationsutvecklingen i nordvästra Europa under Eem och Weichsel, samt en fallstudie av en submorän, organisk avlagring i Bellinga stenbrott, Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Christine Åkesson; [2011]
  Nyckelord :torv; pollenanalys; Eem; Weichsel; Bellinga stenbrott; vegetationsutveckling; peat; pollen analysis; Eemian; Weichselian; Bellinga quarry; vegetational development; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I Bellinga stenbrott, beläget på Romeleåsens sydöstra del i Skåne, har en submorän, organisk avlagring påträffats. Utförd 14C-datering har gett avlagringen en ålder på > 48 000 BP. Det innebär att det organiska materialet kan ha avsatts under glacialen Weichsel, interglacialen Eem eller till och med tidigare. LÄS MER

 4. 4. Fröknarna Peterssons trädgård : en oas vid Gullmarsfjordens strand

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Helena Claesson; [2009]
  Nyckelord :Holma säteri; Anna Pettersson; Fanny Pettersson; mätningar; trädgårdar;

  Sammanfattning : Vid Gullmarsfjordens strand, utanför Lysekil, ligger Holma gård. Ett stycke från gården ligger ett hus med en trädgård. Fram till 1960 bodde två systrar Anna och Fanny Pettersson här. Systrarna var mycket intresserade av trädgård och hade själva en trädgård full av fruktträd som plommon, päron, äpple och persika. LÄS MER

 5. 5. En mellanjurassisk flora från Bagå-formationen, Bornholm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Kristina Mehlqvist; [2008]
  Nyckelord :Bagå; jura; flora; klimat; CO2; stomata; Jurassic; climate; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : En samling växtfossil från Bagå-formationen, Bornholm, Danmark, har undersökts för att identifiera sammansättningen av floran samt tolka klimatet. Sedimenten som utgör Bagå-formationen deponerades under mellanjura mellan den danska bassängen och det polska tråget och består av lersten med mellanlagrande kolskikt. LÄS MER