Sökning: "ormgud"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ormgud.

  1. 1. Voodoo : myt och religion

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Anna-Maria Pehrsdotter Olsson; [1997]
    Nyckelord :voodoo; magi; zombie; ormgud; häxor; trolldom;

    Sammanfattning : Jag har undersökt Hollywoodfilmernas bild av Voodoon kontra den egentliga religionen. Jag har tittat på religionens grunder, myterna kring till exempel zombies och Voodoodockor samt vilken utbredning Voodoon har idag. Med hjälp av litteraturstudier och Internet har jag fått fram mycket intressant material. LÄS MER