Sökning: "oro samtal på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden oro samtal på förskolan.

 1. 1. Anknytning som ett gummiband : En essä om anknytningens betydelse under barnets introduktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lovisa Broman; Karin Holmlund; [2017]
  Nyckelord :Preschool; becoming attached; connection attachment; introduction; induction; affect theory mirroring; induction methods; safe base; safe haven; Förskola; anknytning; introduktion; inskolning; affektteori; inskolningsmetoder; trygg bas; säker hamn;

  Sammanfattning : Den här essän kommer att behandla ett vanligt förekommande ämne inom förskolan, introduktioner av nya barn och föräldrar. Genom introduktionen måste pedagoger förhålla sig till den nya familjen för att försöka få till anknytning och trygghet. LÄS MER

 2. 2. Samtalet i förskolan : förskollärarens möjligheter till social kommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Wenngren Sälj; [2016]
  Nyckelord :Samtal; Social kommunikation; Barngruppsstorlek;

  Sammanfattning : De ursprungliga frågorna inför denna uppsats var ’Hur förstår förskollärare samtalets plats i förskolan och hur ser förutsättningarna ut för samtal mellan barn och pedagoger i förskolan?’. Ganska snart kom en stor del av fokus dock att hamna kring problematiken runt att samtalet hotas av de stora barngrupperna som pressat pedagoger och barn mot en situation där frånvaron av det bra samtalet bara är en del av förskollärarnas oro. LÄS MER

 3. 3. Om barn i behov av särskilt stöd / Children with sepcial needs : Pedagogers samverkan med föräldrar / Pre-school teachers´cooperation with parents

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jessica Norss; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på hur pedagoger ser på samverkan med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd och hur de kommunicerar med föräldrarna. Studien gjordes genom intervjuer med pedagoger i förskolan för att få reda på hur pedagogerna ser på samverkan med föräldrarna. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk miljö i förskolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Klang; [2015]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskola; pedagogisk miljö; sociokulturellt perspektiv; specialpedagog;

  Sammanfattning : ABSTRACTKlang, Malin (2015). Pedagogisk miljö i förskolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv (Learning environment in preschool from a special educational perspective). Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola. LÄS MER

 5. 5. En dag av språkstimulering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Waldenvik; [2012]
  Nyckelord :barns språkutveckling; fri lek; fysisk språkmiljö; förskolan; högläsning; samtal; social språkmiljö; språkstimulering; TAKK;

  Sammanfattning : En oro för svenska elevers sjunkande skolresultat har gjorts gällande. Då grunden för läsning läggs i förskolan har förtydliganden av mål och riktlinjer för barns språkliga utveckling gjorts i den nyligen reviderade läroplanen för förskolan. LÄS MER