Sökning: "orsak-verkan diagram"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden orsak-verkan diagram.

 1. 1. Verktyg för kvalitetsutveckling

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :rebin Amin; [2020]
  Nyckelord :TQM; Kvalitetsutveckling; De sju ledningsverktygen; Offensiv Kvalitetsutveckling; Ihiskawa-diagram; Orsak-verkan-diagram; Fiskbensdiagram; Släktskapsdiagram; Träddiagram; Pildiagram; Relationsdiagram; Matrisdiagram; Processbeslutsdiagram.;

  Sammanfattning : Verktyg för kvalitetsutveckling är en del av offensiv kvalitetsutveckling. Bland dessa verktygsuppsättningar återfinns de sju ledningsverktygen och de sju förbättringsverktygen. LÄS MER

 2. 2. Ett kreativt miljövetenskapligt analysverktyg – Tänk om...?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Clara Olsson; [2020]
  Nyckelord :Design; LCA; Miljövetenskap;

  Sammanfattning : Allt högre krav ställs på designers att utveckla produkter som rör sig inom de planetära gränserna. Miljövetenskapliga analysverktyg som ska hjälpa designern att välja “rätt” i produktutveckling finns, exempelvis livscykelanalys, men används sällan av produktdesigners då de ofta är komplicerade, kostsamma och för expertinriktade (Vallet et. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av modell för mätning av kvalitetsbristkostnader : Examensarbete om kvalitetsbristkostnader hos CNC Quality AB

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Samuel Lundell Vakkuri; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsbrister; Kvalitetsbristkostnader; Kvalitetsteknik; Produktion; Samuel Lundell Vakkuri; CNC Quality AB;

  Sammanfattning : Begreppet kvalitetsbristkostnader handlar om att veta vad avsaknaden av kvalitet kostar en organisation samt dess effekter och orsakande faktorer. Att mäta kvalitetsbristkostnader gör det möjligt att identifiera förbättringsmöjligheter och i framtiden kunna mäta resultatet med kvalitetsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av ledtid och resursutnyttjande på AGAs avtalsprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Hanna Weber Stråle; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AGA Gas AB är ett gasföretag som ingår i den större koncernen The Linde Group och varje år skrivs över tusen avtal med nya och redan existerande kunder. Processen från att en säljare upprättar ett avtalsförslag med en kund till att avtalets specifikationer är registrerade i AGAs affärssystem kan ta upp till en månad och rutinen för att upprätta avtalen, som sker med hjälp av avtalsmallar, uppfattas som krånglig och ostrukturerad. LÄS MER

 5. 5. Processens påverkan på rakhet hos bandstål : Från inkommande råmaterial till färdigt halvfabrikat

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Mineralteknik och metallurgi

  Författare :Susanna Hämquist; [2018]
  Nyckelord :strip steel; cold rolling; camber; straightness; slitter scorer; bandstål; kallvalsning; kortkrok; rakhet; rullsax;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts under våren 2017 vid Bergsskolan i Filipstad, i samarbete med voestalpine Precision Strip i Munkfors. Att producera så kostnadseffektivt som möjligt likväl att minimera material som kasseras är något företag idag ser som självklart. På samma gång som detta efterlevs bör även kundnöjdheten maximeras. LÄS MER