Sökning: "orsaken till brottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden orsaken till brottslighet.

 1. 1. Vägen tillbaka till samhällslivet : Om frihetsberövade kvinnors möjlighet till återanpassning 1850-1905

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Peter Johnson; [2021]
  Nyckelord :History; 19th century; female crime; Historia; 1800-talet; kvinnlig brottslighet;

  Sammanfattning : Denna text är utformad som en kollektivbiografi över tio kvinnor som var frihetsberövade någon gång under åren 1850-1905. Syftet med texten är att undersöka vilka faktorer som möjliggjorde återanpassningen till samhället för kvinnor som avtjänat straff, samt vilka faktorer som påverkade risken för återfall i brottslighet. LÄS MER

 2. 2. Att lägga sin kriminella karriär på hyllan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Rosenlund; Amanda Johannesson; [2019]
  Nyckelord :desistance; intervjuer; kriminalitet; kriminell karriär; vändpunkt;

  Sammanfattning : Brottslighet är ett ständigt eskalerande samhällsproblem vilket leder till både ekonomisk såväl som psykisk samt fysisk skada för befolkningen i samhället. “Att lägga sin kriminella karriär på hyllan” är en studie som genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer ämnar undersöka varför aktuella informanter valt att avsluta sina kriminella karriärer. LÄS MER

 3. 3. Situationell analys av säkerhet och trygghet på Jakobsbergs station

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Lennartsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transit environments are a big part of everyday life in big cities. But these environments also offer special conditions for crime and perceived safety, partly because they gather many people in the same place. This thesis aims to find out how the physical design of a place can affect crime and perceived safety. LÄS MER

 4. 4. Lagen om anmälningsskyldighet : Ur ett klient perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Ödhall; Amanda Lindesson; [2013]
  Nyckelord :Lagen om anmälningsskyldighet; klient; revisor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2013. Författare: Amanda Lindesson och Matilda Ödhall Handledare: Andreas Jansson Examinator: Anna Stafsudd Titel: Lagen om anmälningsskyldighet - Ur ett klientperspektiv Bakgrund: Lagen om revisorers anmälningsskyldighet innebär att revisorer i Sverige enligt lag är skyldiga att anmäla sina klienter då misstanke om ekonomisk brottslighet föreligger. LÄS MER

 5. 5. Vad beror ökningen av anmälda ekobrott på?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Fatma Yesilay; Victoria Jansson; [2010]
  Nyckelord :ekonomisk brottslighet; förebyggande av ekobrott; finanskris;

  Sammanfattning : År 2008 drabbades världen av en finanskris. Följderna blev framförallt konkurs och stigande arbetslöshet i många länder. I Sverige finns det olika verksamheter som har särskilda roller i att motarbeta ekobrott och en av dem är Ekobrottsmyndigheten som varje år genomför en analys av den ekonomiska brottsligheten i Sverige. LÄS MER