Sökning: "orsaker till krig och konflikter"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden orsaker till krig och konflikter.

 1. 1. Frivilligas roll för upprätthållandet av samhällets resiliens under flyktingsituationen 2015

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Klara Peraic; [2019]
  Nyckelord :resiliens; frivilliga; flykting; krishantering; flyktingkris; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the years, societies have faced different complex and hazardous events which has put their resilience to test. The refugee crisis is one event that usually do not fall within the framework of what a country or a political sector is prepared for. LÄS MER

 2. 2. Staten, kriget och moralen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Fredberg; [2017-09-27]
  Nyckelord :Just War Theory; jus in bello; jus ad bellum; staten; moral;

  Sammanfattning : Denna studie kommer undersöka vilken moralisk roll det spelar om en aktör är en stat eller inte i militära konflikter. Detta görs efter en kort introduktion av den mediala benämningen av IS orsakade, där det tydligt klargjordes att huruvida en aktör kallas för en stat eller inte antogs ha stor betydelse. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar mötet med människor som flytt till västerländska länder. : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Martinez; Miranda Svanström; [2016]
  Nyckelord :Faktorer; kvalitativ litteraturstudie; kulturell kompetens; kommunikationsbrist; sjuksköterskans upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor emigrerar till andra länder på grund av olika orsaker. Det kan vara till följd av krig, fattigdom eller av andra skäl. I samband med den ökade migrationen uppstår även behovet av vård för flera människor som anlänt till ett nytt land. LÄS MER

 4. 4. Pacifism och andra världskriget : En undersökning av en svensk kristen tidnings pacifistiska hållning under andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Viberg; [2010]
  Nyckelord :Pacifism; andra världskriget; etik; kristendom; krig; fred;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att definiera tidningen Missionsbanerets pacifism problematiserad utifrån andra världskrigets konflikter mellan stormakterna och mellan de totalitära staterna och Sveriges nordiska grannländer. Tidningen har kategoriserats efter sin hållning till pragmatisk respektive radikal pacifism utifrån konflikterna och dess hantering av pacifismens grundproblem, hur man ska handskas med en aggressiv motståndare som inte tar hänsyn till fredsbevarande arbete. LÄS MER

 5. 5. Pacifism och andra världskriget : En undersökning av en svensk kristen tidnings pacifistiska hållning under andra världskriget

  M1-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Viberg; [2010]
  Nyckelord :Pacifism; andra världskriget; etik; kristendom; krig; fred;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att definiera tidningen Missionsbanerets pacifism problematiserad utifrån andra världskrigets konflikter mellan stormakterna och mellan de totalitära staterna och Sveriges nordiska grannländer. Tidningen har kategoriserats efter sin hållning till pragmatisk respektive radikal pacifism utifrån konflikterna och dess hantering av pacifismens grundproblem, hur man ska handskas med en aggressiv motståndare som inte tar hänsyn till fredsbevarande arbete. LÄS MER