Sökning: "orsakskedjor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet orsakskedjor.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zinamider Domert; [2019]
  Nyckelord :Attityder; rekomendationer; sjuksköterska; självskadebeteende; somatisk akutavdelning;

  Sammanfattning : Domert, Z. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar. En litteratur studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolpoäng. LÄS MER

 2. 2. Räddningsverkets observatörsverksamhet - Ett nytt tankesätt och förslag till förändringar i befintlig verksamhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Magnus Nordberg; Tobias Persson; [2003]
  Nyckelord :Observation activity; model for observers; crisis management; accident management; accident observation; Observatörsverksamhet; chain of causes; prevention activity; safety culture; risk; risk management; observatörsmodellen; krishantering; olyckshantering; orsakskedjor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report considers improvements in Swedish Rescue Service Agency’s obser- vation activity on occurred accidents. A model is constructed to develop the work for observers and decisions-makers... LÄS MER