Sökning: "orten kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden orten kultur.

 1. 1. "Är man orten så får man respekt" - En kvalitativ studie om ungdomars gemenskap inom den rådande ortenkulturen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :förort; orten; ortenkultur; ungdomskultur; gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ungdomskulturer förändras med tiden och nya ungdomskulturer tillkommer i relation till samhällsförändringen. Samhällsförändringarna har lett till att nya ungdomskulturer har utvecklats, vara en av dem har präglats av ghettokulturen och macho-attityden från förortens kultur. LÄS MER

 2. 2. Utformning av Sjögläntan : Vägen till ett attraktivt boende på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Felicia Svensson Ek; [2022]
  Nyckelord :outdoor environment; attractive living; attractive housing; attractive rural area; rural development; urban planning; master planning; detailed planning; attractiveness; location marketing; immeasurable values; building design; housing attractiveness; attraktiva bostäder; attraktiv landsbygd; landsbygdsutveckling; översiktsplanering; detaljplanering; attraktivitet; platsmarknadsföring; omätbara värden; byggnadsutformning; attraktivt boende;

  Sammanfattning : The population in Sweden has increased for a long time, despite this, many small municipalities have a negative population development, which also applies to Gullspång. In order to get people to stay in the municipality, it is important to create attractive housing. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklaren skapande av förtroende i kundmöten och kommunikationens betydelse i bostadsaffärer : En studie som belyser språkbarriärer inom fastighetsmäklarbranschen 

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Olivia Kultanen; Yasmine Osman Touamria; [2022]
  Nyckelord :Real estate agents; broker; trust; customer relations; housing deal; language barriers; successful communication; Fastighetsmäklare; mäklare; förtroende; kundrelationer; bostadsaffär; språkbarriärer; framgångsrik kommunikation;

  Sammanfattning : Title: The real estate agent’s creation of trust in customer meetings and the importance of communication in housing deals - A study that highlights language barriers in the real estate industry. Subject: Real Estate Science, Bachelor Thesis 15 credits Authors: Olivia Kultanen & Yasmine Osman Supervisor: Peter KarpestamDate: Spring term 2022 Aim: The aim of this study is to investigate how real estate agents create trust in customer meetings and what problems that can arise in the sales agreement between the broker and the seller, but also how brokers deal with difficult communication in terms of language barriers. LÄS MER

 4. 4. Vadstena – En mindre orts identitetsbyggande genom konst och kulturprioriteringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Lindstrand; [2020]
  Nyckelord :vadstena; platsmarknadsföring; identitetsskapande; identitet; kulturprioriteringar; platsutveckling; östergötland; enprocentsregeln; kulturskolan; kulturinstitution; kulturförening; konstutövare; kulturstad; kulturplan; konststrategi; konstliv; philip kotler; richard florida; elin berglund; kulturens förutsättningar;

  Sammanfattning : Konst- och kulturskapare blir allt viktigare aktörer vid marknadsföringen av platser och konst och kultur får ett allt större inflytande på hur små och stora städer bygger upp sin image. Den mindre lansbyggdsortens förutsättningar för attraktivitet är under ständig förändring likväl som dess förhållande till storstadsregionerna. LÄS MER

 5. 5. Det platsbundna varumärket : En uppsats om hur företag kopplar varum'rket till plats och hur detta påverkar varumärkesidentiteten.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Gustav Ebertsson; Oliver Dimic; Linus Bergström; [2020]
  Nyckelord :Plecebranding; branding; place; identity; placeidentity; brandidentity; placebrandidentity; Platsvarumärken; varumärke; plats; varumärkesidentitet; identitet; platsvarumärke; platsvarumärket; platsidentitet;

  Sammanfattning : Bakgrund - Varumärken fungerar som en bro mellan konsumenter och företag, skapar relationer, och sammanfattar det företaget står för i konsumentens sinne. Det är viktigt för företaget att varumärket säger rätt saker, och företaget måste vårda identiteten i varumärket. LÄS MER