Sökning: "orthopedic"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet orthopedic.

 1. 1. Utvärdering av cone beam computed tomography som metod vid fraktur i övre extremiteter : - En jämförelse mellan modaliteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Emma Ljungsell; Elin Luoma; [2019]
  Nyckelord :CBCT; examination method; scaphoid; skeletal injury; CBCT; scaphoideum; skelettskada; undersökningsmetod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cone beam computed tomography (CBCT) är en form av datortomografi vanlig inom odontologi och börjar utnyttjas mer inom ortopedisk diagnostik. Frakturer i övre extremiteter är vanligt förekommande i samband med trauma. LÄS MER

 2. 2. Den postoperativa smärtans inverkan på tidig återhämtning efter stor kirurgi : En empirisk kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Granath; [2019]
  Nyckelord :Postoperative pain; major surgery; early postoperative recovery; patient safety; Postoperativ smärta; stor kirurgi; tidig postoperativ återhämtning; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut postoperativ smärta är en vanlig men också förväntad konsekvens efter kirurgiska ingrepp som ger negativ påverkan på den efterföljande postoperativa återhämtningen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka genomsnittlig självskattad smärtintensitet som gav vuxna patienter problem med att vila, sova och röra sig under det första postoperativa dygnet samt om det hos män/kvinnor, yngre/äldre och kirurgi/ortopedpatienter förekom olika hanterbara smärtnivåer i förhållande till vila och aktivitet under tidig postoperativ återhämtning. LÄS MER

 3. 3. Metabola förändringar vid ökad fettvävnad och framgångsrik viktnedgång hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hanna-Cajsa Forsberg; Frida Olsson; [2019]
  Nyckelord :metabolism; fettvävnad; insulinresistens; cancer; inflammation; högt blodtryck; övervikt; hund; viktmottagning; viktnedgång;

  Sammanfattning : Övervikt är ett växande problem hos våra sällskapshundar. Det finns flera möjliga konsekvenser av en ökad kroppsvikt, exempelvis ortopediska, respiratoriska och kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Anestesidjup och anestesiduration hos elektiva ortopediska patienter som upplevt påverkan på kognitiv funktion postoperativt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Joel Jemander; Lina Ripoll Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Depth of anesthesia; duration of anesthesia; cognitive dysfunction and elective orthopedic patients.; Anestesidjup och anestesiduration hos elektiva ortopediska patienter som upplevt påverkan på kognitiv funktion postoperativt.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Forskning visar att generell anestesi kan bidra till kognitiv dysfunktion postoperativt. En alltför djup anestesi och/eller en lång duration av anestesi är två faktorer som kan inverka på kognitionen med besvär såsom minnesproblem och koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Is There an Association Between Contact Allergy and Orthopedic Metal Implants? – a Systematic Review

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ante Gibson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction Allergic contact dermatitis is a common disease. Common contact allergens are nickel, cobalt and chromium. The Swedish contact dermatitis research group (SCDRG) made a statement on metal implants and contact allergy stating: “it is a known problem, but there is uncertainty as to what extent”. LÄS MER