Sökning: "ortnamn"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet ortnamn.

 1. 1. Etableringen av Ebbjörnarp : En paleoekologisk studie av torpetablering under tidig medeltid på Göingeåsen, Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Pontus Olsson; Alexander Walfridsson; [2019]
  Nyckelord :Ortnamn; Paleoekologi; Göingeåsen; Tidigmedeltid; Torpetablering; Markanvändning; C14-datering; Landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : När en bebyggelse etablerades i ett område är svårt att läsa av de människoskapade landskapselementen. Dock kan ortnamnet ge en indikation om under vilken tidsperiod det kan ha uppstått bebyggelse. Perioden då ortnamn med efterledet -torp blir vanligt är också en tid av omfattande samhällsförändringar. LÄS MER

 2. 2. Ortnamnsfunktioner i teori och praktik : Namnbruk i Halmstad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lisa Vikström; [2019]
  Nyckelord :onomastik; ortnamn; urban toponymi; namnbruk; namnfunktioner;

  Sammanfattning : En namnfunktion kan sägas vara både en roll som ett namn har och en association som ett namn ger. Med fokus på namnbruk, är den här uppsatsens syfte att identifiera och analysera namnfunktionerna inom ett begränsat, autentiskt område i Halmstad. För att göra detta, brukas en kombination av metoder. LÄS MER

 3. 3. Domarringarnas placering i landskapet : En studie av nordligaste Smålands järnåldersbygd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Fredrik Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Domarringar; stenkretsar; järnåldern; ortnamn; folkvandringstid; romersk järnålder; Småland; Norra Vedbo; Jönköpings län;

  Sammanfattning : In this essay I analyze the stone circles known as domarringar in northern Småland. In order to understand the stone circles, one must understand the society that built them, I argue. Therefore I first date them so I can put them in a context. LÄS MER

 4. 4. Böten, Signalen och Branden : Att undersöka förutsättningarna för signalsystem med hjälp av GIS och ortnamn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Palmborn; [2018]
  Nyckelord :GIS; Beacon; Viewshed; Visual communication; Maritime defence; Place names;

  Sammanfattning : Scandinavia is famous for their Viking ships and their raids during the 9th century. However, the Scandinavian society was widely divided between the ruling forces. There are a lot of evidence for conflicts within the Viking world, with both written sources, stories and archaeological records speaking for it. LÄS MER

 5. 5. Rönneberga by : Kartläggning av en historisk ägonamnsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jannie Hagård; [2017]
  Nyckelord :Rönneberga; ägonamn; ortnamn; kartläggning;

  Sammanfattning : I följande uppsats behandlas ägonamn i Rönneberga by. Syftet är att utifrån äldre karthandling tyda och lokalisera ägonamn, och därefter kartlägga ägonamnsmiljön i sin helhet genom en nyritad karta. Utifrån förekomna ägonamn i undersökningsområdet, plockas även eventuellt rättsindicerande namn ut. LÄS MER