Sökning: "ortodonti"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet ortodonti.

 1. 1. Cost-effectiveness of conventional and self-ligated brackets in treatment of malocclusion : An unregulated market for unregulated teeth

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Jens Eklundh; [2019]
  Nyckelord :Cost-effectiveness; self-ligated brackets; SLB; publicly funded; ICER; kostnadseffektivitet; självligerande brackets; SLB; offentligt finansierad; ICER;

  Sammanfattning : Background: All treatments, especially funded by social means, should be subject to cost-effectiveness studies to ensure that the best possible optimization decision it taken between different treatment options. Within the health care area this is a well-developed area. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of two different bonding materials for orthodontic retention treatment

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Dennis Andersson; Daniel Rembson Appelros; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion och syfte Ortodontisk behandling innebär främst att man genom tandförflyttning behandlar bettavvikelser. Efter behandlingen är utförd behövs retention för att undvika recidiv. Retentionen sker ofta genom en retainer som är bondad med ett resinbaserat bondingmaterial. LÄS MER

 3. 3. Root resorption during the retention phase after orthodontic treatment with fixed appliance – a randomized controlled trial

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Evelina Nyström; Jessica Ströhagen; [2018]
  Nyckelord :Root resorption; Retention; Orthodontic treatment;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syfte: Syftet med studien var att granska periapikala intraorala röntgenbilder avseende extern apikal rotresorption på överkäkens incisiver, före och efter retentionsbehandling med avtagbar retentionsapparatur. Syftet var också att registrera intra och inter-observatör överrensstämmelse vid bedömning av rotresorption. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars upplevelser av och erfarenheter med ortodontibehandling med fast apparatur.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa;

  Författare :Jenny Thörnow; Angelica Ekwurtzel; [2016]
  Nyckelord :anpassning; munhygien; ortodonti; ungdomar; vanor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen av ortodontisk behandling hos barn och ungdomar i Sverige är 25 %. Ortodontisk behandling med fast apparatur pågår oftast under ett till två år och påbörjas vanligen i 12-14-års ålder. Syfte: Syftet med studien var att studera ungdomars upplevelser och erfarenheter kring sin ortodontiska behandling med fast apparatur. LÄS MER

 5. 5. Changes in the oral environment during treatment with fixed orthodontic appliances regarding saliva, plaque and microbial enzyme activity - a controlled clinical pilot study

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Samuel Wahlström; Sandra Sandström-Lapukins; [2016]
  Nyckelord :Orthodontics; saliva; plaque; enzyme activity; Oral environment; fixed; appliances; changes;

  Sammanfattning : Syfte Cirka 25% av svenska barn och ungdomar genomgår ortodontisk behandling med fast apparatur mot malocklusion, dysfunktion, subjektiva känslor av otillfredsställande estetisk och för att förhindra traumaskador. Studiens syfte var att undersöka om olika faktorer, som är viktiga för oral hälsa, förändras under behandling med fast ortodontisk apparatur. LÄS MER