Sökning: "ortokeratologi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ortokeratologi.

  1. 1. En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

    Författare :Linus Magnusson; [2008]
    Nyckelord :ortokeratologi; myopibehandling;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ortokeratologi är en teknik där man genom specialdesignade RGP-linser kan reducera eller helt eliminera låg och måttlig myopi och även låggradig hyperopi och astigmatism. Man sover med linserna under natten, tar ut dem på morgonen och kan sedan gå utan glasögon och kontaktlinser hela dagen med bra visus. LÄS MER