Sökning: "ortopedi"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet ortopedi.

 1. 1. Utveckling av ett mätinstrument för operationssjuksköterskans vårdtyngd inriktning ortopedi: En pilotstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Henriët; Linn Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; Operationssjukvård; Ortopedi; Vårdtyngdsmätning; Patientsäkerhet; Kvalitetsutveckling; Innehållsvaliditet; Content validity index; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vikten av att utvärdera arbetsbelastning och patientsäkerhet genom vårdtyngds-mätning har påtalats i såväl Sverige som internationellt. I nuläget saknas dock nationella mätinstrument för vårdtyngd. LÄS MER

 2. 2. Leaninspirerad verksamhetsstyrning inom svensk hälso- och sjukvård –En fallstudie av Ortopedkliniken på Uddevalla sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Hällin Olsson; Kristina Landström; [2018-09-11]
  Nyckelord :Fallstudie; lean; förändringsledning; verksamhetsstyrning; svensk hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mycket pekar på att krav, förväntningar och kostnader inom hälsoochsjukvård, inte minst i Sverige, i framtiden kommer att öka. För att klara av allt tuffareförhållanden krävs det att knappa resurser används på ett effektivt sätt utan att kompromissamed vårdkvalitén. LÄS MER

 3. 3. Fast track-vård inom ortopedi : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i Nordirland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Samsson; Kajsa Svensson; [2018]
  Nyckelord :fast track; snabba vårdförlopp; individuell vård; sjuksköterska; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Artros är en vanlig ledsjukdom som i svåra fall kräver operation. Snabba vårdförlopp, eller fast track-program, har utvecklats för att snabba på den perioperativa vården och patientens återhämtning, minska komplikationer samt sänka kostnader. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av PRISS-riktlinjer för antibiotikaprofylax vid elektiv knäprotesoperation på Södersjukhuset

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Anna Alamgir; [2018]
  Nyckelord :PRISS; protesrelaterade infektioner; PJI; antibiotikaprofylax; ABP; elektiv knäprotesoperation; KPO;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Södersjukhusets avdelning för vård och omsorg (vo) Ortopedi har inte tidigare i någon större utsträckning undersökt följsamheten till PRISS-riktlinjer som används för att förhindra protesrelaterade infektioner (PJI). Syftet med arbetet var att undersöka följsamheten av PRISS-riktlinjer för antibiotikaprofylax (ABP) vid elektiv knäprotesoperation (KPO) på Södersjukhuset vo Ortopedi. LÄS MER

 5. 5. Anestesivårdtyngd inom operationsspecialiteten ortopedi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marie Sander; Cecilia Hansson; [2018]
  Nyckelord :Omvårdnad; Anestesi; vårdyngdsmätning; ortopedi; patientsäkerhet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvården har ett behov av kontinuerlig vårdtyngdsmätning. Skånes Universitetssjukhus har under år 2017 utvecklat ett instrument för vårdtyngdsmätning inom anestesiologisk vård. LÄS MER