Sökning: "ortopedi"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet ortopedi.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av övergången från kurativ till palliativ vård för äldre patienter i livets slutskede på ortopedisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :John Harrysson; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ortopedi; övergång; äldre; kurativ; palliativ; sjukhus och sjuksköterskor.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på ortopediska vårdavdelningar är äldre, multisjuka och med hög mortalitet vilket kan leda till palliativa vårdbehov. Kortare vårdtider på sjukhus påverkar patienternas mortalitet och komplikationer efter vårdtiden. Det finns brister i palliativ vård inom akutsjukvården. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie på störningar och förbättringar inom sjukhusprocesser utifrån lean

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Angelica Eshagi; Jonas Jansson; [2020]
  Nyckelord :Lean produktion; Lean management; Sjukhus; Ortopedi; Störningar; Höft- och knäproteser; Förbättringsmöjligheter; Effektivisering;

  Sammanfattning : Effektivisering av sjukvården har länge varit ett omdebatterat ämne. Lång väntetid, överbelastning och personalbrist är några av problemen som sjukvården har. Ett sätt att förbättra sjukvårdens hantering av störningar är genom att implementera lean i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Nytt potentiellt användningsområde för ARTIS Pheno : En litteraturstudie om ett utökat användningsområde för ARTIS Pheno inom ortopedi

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Johanna Jacobsson; Maja Sandén; [2020]
  Nyckelord :ARTISPheno; Biplanar® 600s; BV-pulsera mobile C-arm; C-arm; G-arch; ARTIS Pheno; Biplanar® 600s; BV-pulsera mobile C-arm; C-arm; G-båge;

  Sammanfattning : Målet med projektet var att undersöka ifall Siemens ARTIS Pheno hade fördelar jämfört med likvärdig utrustning såsom G-båge och C-arm och undersöka om ARTIS Pheno kan tillämpas inom andra områden än enbart rygg-, bäcken-och neurokirurgi. Resultatet ifrån rapporten visar att ARTIS Pheno kan med fördel användas inom andra områden, såsom traumaortopedi. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett datorprogram för mätning av armstyrka för användning inom ortopedi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Julian Karwacki; Wilhelm Ros; [2020]
  Nyckelord :Vridmoment; Abduktion; Mätning; Applikation; Grafiskt användargränssnitt;

  Sammanfattning : Försvagad muskelkraft hos äldre är ett stort samhällsproblem med betydande sjukvårdskostnader och försämrad livskvalité för de drabbade. För att bland annat kunna beräkna vridmomentet vid dessa personers armlyft skapade Erik Almgren ett mätinstrument som kunde mäta upp flera parametrar vid armförflyttning. LÄS MER

 5. 5. Additive Manufacturing in Orthopedics and Craniomaxillofacial Surgery for the Development of High-risk Custom-made Implants : A Qualitative Study of Implementation Factors from a Multi-stakeholder Perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Antonia Evgenia Nioti; [2020]
  Nyckelord :Implementation; CFIR; custom-made implants; barriers; surgery; disruptive innovation; additive manufacturing; 3D printing; medical device regulation; ortopedics; craniomaxillofacial; Implementering; patientspecifika implantat; disruptiva teknologier; additiv tillverkning; ortopedi; käkkirurgi; kraniokirurgi; regelverket; hindrande och underlättande faktorer;

  Sammanfattning :   Additive manufacturing (AM) has enabled the possibility for the hospitals to become their own implant producers developing implants that are tailored to patient’s anatomy. Despite the enormous potential of custom-made implants there are challenges that complicate the implementation of them into clinical practice. LÄS MER