Sökning: "ortopedteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ortopedteknik.

 1. 1. Självupplevda problem för unilateralt transfemoralt amputerade föräldrar i vardagen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Matilda Sandin; Roger Ivholm; [2020]
  Nyckelord :prosthesis; transfemoral; amputees; parenting; quality of life; ortopedteknik; transfemoral amputation; föräldraskap; livskvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund Att ha en transfemoral (TF) amputation har en stor inverkan på den amputerades liv med bl.a. större risk för fall, lägre gånghastighet och smärta. I dag är utbudet av kvalitativa studier som visar på hur TF-amputerade upplever sin vardag, mycket begränsat. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadshavares perspektiv på korsettbehandling : En kvalitativ studie om vårdnadshavares upplevelse av korsettbehandling för barn med skolios

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Arnela Zubic; Katrin Zaya; [2019]
  Nyckelord :scoliosis; orthosis; conservative treatment; parent’s perspective; ortopedteknik; skolios; konservativ behandling; målsmans perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagsläget finns det brist på studier som innefattar hur vårdnadshavare upplever barnens korsettbehandling. Behandlingen är effektiv men barnens psykiska- och fysiska hälsa påverkas negativt. LÄS MER

 3. 3. Professionellas erfarenhet av betydelsen av handprotes för personer med Dysmeli

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mediha Idriz; Malin Bönnemark; [2019]
  Nyckelord :dysmeli; kroppsuppfattning; medfödd avsaknad; myoelektrisk handprotes; normat; ortopedteknik; stigma; vardagslivet;

  Sammanfattning : Inledning: Transversal Upper Limb Reduction Deficiency (TULRD) innebär medfödd avsaknad av arm- eller hand även kallad för dysmeli (eng. dysmelia). Det föds cirka 60 individer med dysmeli i Sverige varje år. LÄS MER

 4. 4. Creating a Body Powered Prosthetic Arm with 3D Printing Technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Matilda Svensson; Malin Klerstad; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D printing, or additive manufacturing, is a technology that uses a digital model to print a three-dimensional object, layer by layer. Today, it is widely used in many different fields and provides a manufacturing method with advantages such as precision and the ability to print complex shapes from many different materials. LÄS MER

 5. 5. Barns intryck av omgivningen på en ortopedteknisk avdelning : -      En kvalitativ studie om hur barn uppfattar miljön och mötet på en ortopedteknisk avdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Frida Tennstedt; Linnea Mastoraki Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att uppnå en god barnanpassad vård inom ortopedteknik krävs information om hur barn uppfattar mötet på en ortopedteknisk avdelning. Genom att ta del av barns tankar, åsikter och förslag kan verksamheter i framtiden lättare argumentera för exempelvis hur lokaler bör inredas och hur man bör bemöta barn. LÄS MER