Sökning: "ortotrop"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ortotrop.

 1. 1. Analytical calculation model used when dimensioning timber poles used as overhead power line supports

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christopher Ekängen; [2018]
  Nyckelord :Calculation model; timber poles; overhead power line;

  Sammanfattning : Overhead power lines are more reliable and cost effective than underground cables when it comes to power transmission. The overhead power lines are often suspended above ground using timber pole supports. LÄS MER

 2. 2. Ortotrop stålfarbana : Utformning av anslutning mellan liv i tvärbalk och trapetsformad avstyvning

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Tobias Törnqvist; [2017]
  Nyckelord :ortotrop; stålfarbana; urskärning; avstyvning; tvärbalksliv; anslutning; Eurokod;

  Sammanfattning : En ortotrop stålfarbana har olika styvhet i brons längs- och tvärriktning vilket fås genom att svetsa avstyvningar till underkant av stålfarbanan. De längsgående avstyvningarna kan delas in i två kategorier, anpassad till avståndet mellan två tvärbalkar respektive kontinuerliga. LÄS MER