Sökning: "osäkerhet och osäkerhetsintervall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden osäkerhet och osäkerhetsintervall.

 1. 1. Fastighetsvärdering i en tunn marknad – En problematik för värderare och banker

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jesper Mattsson; Jakob Sonesson; [2023]
  Nyckelord :fastighetsvärdering; fastighetsmarknaden; kommersiella fastigheter; transaktioner; tunn marknad; finansiering; långivning; redovisning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Transaktionsvolymerna för fastigheter i Sverige minskade med 42% under 2022, vilket har skapat en brist på referensobjekt för fastighetsvärderingar. Räntehöjningar och ökad inflation har skapat osäkerhet på marknaden och kan leda till stora konsekvenser för långivare och fastighetsföretag, samt den finansiella stabiliteten. LÄS MER

 2. 2. Prisstatistik i småorter : Tillvägagångssätt vid bristande prisstatistik i småorter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elias Shamoun; Marcus Olsson; [2022]
  Nyckelord :Marknadsanalys; transaktioner; jämförelseobjekt; prisstatistik; ortsprismaterial; osäkerhet och osäkerhetsintervall;

  Sammanfattning : Marknadsanalys ger en grund för antaganden som bygger på marknadsvärdebedömningen, men mest simplifierat är att beskriva marknadsanalys som, ska jag köpa eller inte köpa? Frågan innefattar många delmoment för att avgöra efterfrågan och få en korrekt prisbildning. Men i studiens innehåll har delmomentet prisstatistik på sålda objekt mest fokus. LÄS MER