Sökning: "osäkerhetsreducering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet osäkerhetsreducering.

  1. 1. Du kan lita på mig: En studie om konsumenters förtroende

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Susanna Heier; Boel Henriksson; Therese Bolin; [2010]
    Nyckelord :Förtroende; påverkan; osäkerhetsreducering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Bakgrund: En människa tar in ny kunskap dagligen i skolan, på jobbet genom våra medmänniskor och genom media. När vi som konsument får mer kunskap om ett ämne eller en produkt reducerar vi vår osäkerhet kring produkten. Får vi mer kunskap, vet vi mer om riskerna. LÄS MER