Sökning: "oscar lindell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden oscar lindell.

 1. 1. Calculating the dead load distribution in a cavity wall

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Oscar Lindell; Johan Olsson; [2016]
  Nyckelord :Brick; Masonry; Cavity wall; Finite element method;

  Sammanfattning : Genom historien har flera olika tegelkonstruktioner använts. På 50-talet utvecklades skalmuren som idag dominerar tegelmarknaden. En studie har utförts i ett försök att förbättra hur skalmurar ska dimensioneras. LÄS MER

 2. 2. Byggdelsklassificering av installationer : En fallstudie i hur BSAB-systemet kan utvecklas

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Oscar Lindell; David Ström; [2014]
  Nyckelord :BIM; BSAB; classification; building process; design; HVAC; building installations; BIM; BSAB; klassificering; byggprocess; projektering; VVS; installationer;

  Sammanfattning : Building Information Modelling (BIM) medför ett helt nytt sätt att arbeta där objektsbaserade 3D-modeller är den huvudsakliga informationskällan. Modellerna kan bära på stora mängder information i jämförelse med den traditionella pappersritningen som är begränsad till text, symboler och en 2D-visualisering av byggnaden. LÄS MER

 3. 3. Förändringar i Storbankernas VD-löner mellan 2003 och 2012

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Fahlström Lindell; Ludvig Dieden; Jacob Vinberg; [2013]
  Nyckelord :Ersättning; Banker; Verkställande Direktör; Media; Intressenter; Belöningssystem; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte har varit att studera de fyra svenska storbankernas ersättning till de verkställande direktörerna under perioden 2003 till 2012, och undersöka förändringar och trender med teori. Metoden som användes för att undersöka de verkställande direktörernas ersättningar var en dokumentstudie. LÄS MER