Sökning: "oscar storm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden oscar storm.

 1. 1. Iraks avskräckning 1991-2003, Lärdomar från ett misslyckat fall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Netterström; [2020]
  Nyckelord :Misslyckad avskräckning; Tröskeleffekt; Irak; Massförstörelsevapen; Saddam Hussein; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In March 2003 the Iraqi deterrence strategy came to an end. The US led coalition invaded the country, on contrary of the Security Council ́s recommendations, due to one of the deterrents most important means, weapons of mass destruction (WMD). LÄS MER

 2. 2. Avskaffandet av allmän revisionsplikt från ett skatteperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Storm; Fanny Hedvall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den första november år 2010 avskaffades den allmänna revisionsplikten i Sverige. Det främsta syftet med avskaffandet var att minska kostnaderna för små aktiebolag. Då skulle även bolagen kunna nyttja de pengar, som de tidigare tvingats använda för att betala revisorsarvodet, på det sätt som bolaget anser är bäst. LÄS MER

 3. 3. Jordart och markfuktighets inverkan på trädets stabilitet under stormen Hilde 2013

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Oscar Jakobsson; Anton Larsson; [2015]
  Nyckelord :stormskador; markegenskaper; skogsskötsel; stormfällning; storm damage; soil properties; forest management; windthrow;

  Sammanfattning : Storm är den absolut vanligaste skadeorsaken på skog. Det handlar om höga värden för skogsägare samt för samhället. Forskningen inom området har ökat sedan 60-talet men ännu finns kunskapsluckor inom området. Målet med denna studie var att förstå hur markens egenskaper påverkar ett skogsbestånds känslighet för storm. LÄS MER

 4. 4. Biokol för rening av kväve och fosfor ur dagvatten i Segeåns avrinningsområde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Oscar Hassby; [2014]
  Nyckelord :Biokol; övergödning; vattenfilter; dagvatten; Biochar; eutrophication; filter; stormwater; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Stormwater from urban areas contain a number of pollutants, among which nitrogen and phosphorous have been of lesser focus. In this study I aim to investigate if biochar has the potential to fill the role as water filter in urban areas, and to pin point what should be experimentally investigated in order to evaluate biochar in comparison to two contemporary filter systems: bioreactors and chalk filters. LÄS MER