Sökning: "oskar hagman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden oskar hagman.

 1. 1. Tristessens hundar : Hur tristess kan hjälpa oss förklara interaktionen med jihadistisk propaganda

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Oskar Hagman; [2017]
  Nyckelord :islamic state; boredom; literature review; propaganda; jihadism; islamiska staten; tristess; litteraturstudie; propaganda; jihadism;

  Sammanfattning : This is a suggestive thesis that aims to investigate the potential within boredom literature to supplement explanations of interaction patterns with jihadist propaganda from the so-called Islamic State (IS). The media strategy of IS has benefited from a comprehensive narrative, and an inclusive approach to production and dissemination of propaganda, which has seen a heavy emphasis on the grass root participation within a loosely structured digital network. LÄS MER

 2. 2. Allt heligt profaneras - Den svenska diskursen om kulturell appropriering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Oskar Hagman; [2016]
  Nyckelord :Kulturell appropriering; identitetspolitik; postkolonialism; postkolonial teori; diskursanalys; kritisk diskursanalys; Norman Fairclough; cultural appropriation; diskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens svenska vänsterrörelse präglas av motsättningar med längre teoretiska rötter, där marxistiska föreställningar konkurrerar med poststrukturalistiska influenser. Dessa premisser påverkar hur politiska projekt, gemenskaper och konfliktlinjer byggs upp. LÄS MER