Sökning: "oskar hill cedergran"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden oskar hill cedergran.

 1. 1. Aktörer och strukturer inom svenska statsvetenskap : En granskning av tre statsvetenskapliga bidrag till aktör - strukturdebatten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Hill Cedergran; [2008]
  Nyckelord :agency; actor; structure; political science; aktör - struktur; aktör; statsvetenskap; statskunskap; struktur; Berntson; Lundquist; Carlsnaes;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to critically review three different contributions to the agency – structure debate from a political science perspective. My opinon is that the agency – structure debate is one of the main problems within the social science. LÄS MER

 2. 2. Vanans makt : En kritisk granskning av Pierre Bourdieus bidrag till aktör-strukturdebatten genom George Herbert Meads tänkande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Hill Cedergran; [2007]
  Nyckelord :agency; structure; Mead; Bourdieu; aktör; struktur;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to critically review Pierre Bourdieus contribution to agency – structure debate. I will do this with help from the thinking of George Herbert Mead. My aim is to show that Mead can provide valuable knowledge to Bourdieus theory. LÄS MER