Sökning: "oslobodjenje"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet oslobodjenje.

 1. 1. Från fiende till partner: Hur EU har hjälpt transformera Kroatiens bild i tidningen Oslobodjenje

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Aida Ajanovic; [2013]
  Nyckelord :Just Peace; EU; Kroatien; Bosnien och Hercegovina; media; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen har undersökt hur EU:s fredsfrämjande arbete på västra Balkan har bidragit till att den fientliga bilden av Kroatien som skapades under kriget i början av 90-talet omvandlats till en mer positivt laddad bild; och hur denna representeras i det lokala medieflödet i Bosnien och Hercegovina. Teorin som använts som grund för studien, och som skildrar EU:s fredsfrämjande arbete i regionen är ”Just Peace Theory”, vilket är en fredsteori som innebär försöket att integrera fred med rättvisa för att på så sätt kunna upprätta en hållbar fred. LÄS MER

 2. 2. Medieraporteringen om Markalemassaker : En komparativ analys av New York Times, DN:s och Oslobodjenjes

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Azra Juzbasic; [2005]
  Nyckelord :Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; medierapportering; komparativ analys; konstruktivism; krigsjournalistik; kritisk diksursanalys; DN; New York Times; Oslobodjenje; Markalemassakern;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att se om det finns likheter och skillnader mellan Oslobodjenjes, DN:s och New York Times rapportering om massakern som inträffade den 5 februari 1994 på Markalemarknaden i centrala Sarajevo. Syftet är också att se hur journalister från de tre tidningarna förhåller sig till händelsen och de inblandade aktörerna. LÄS MER