Sökning: "osteoartrit"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet osteoartrit.

 1. 1. Är gurkmeja likvärdigt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel vid behandling av knäledsartros? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Nasser; Sofie Järner; [2020-06-22]
  Nyckelord :Gurkmeja; NSAID; knäledsartros; smärta; stelhet; funktion.; Turmeric; NSAID; knee osteoarthritis; pain; stiffness; function;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Är gurkmeja lika effektivt som icke-steroida antiinflammatoriskamedel vid behandling av knäledsartros?Författare: Miranda Nasser och Sofie JärnerHandledare: Linnéa BärebringExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26__________________________________________________________________________Bakgrund: Osteoartrit (OA) är den vanligaste fysiska funktionsnedsättningen hos personer >65år och förekommer i nästan dubbelt så hög grad hos kvinnor än hos män. En av de vanligasteformerna av OA är knäledsartros, vilket är kopplat till riskfaktorer som övervikt, överbelastningoch ärftlighet. LÄS MER

 2. 2. En pilotstudie: förekomst av inflammatoriska celler i synovialmembranet vid osteoartrit hos katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Tengstrand; [2020]
  Nyckelord :osteoartrit; katt; synovialmembran; synovit; mastceller; makrofager; B-celler; T-celler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kinetik ved løb med dagligdagsprotese og løbespecifikprotese hos transtibial amputerede: Et cross-sectional studie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Katrine Grøtner; Huy Hoang Pham; [2020]
  Nyckelord :sport prosthetics; joint moments; ground reaction force; foot progression angle; osteo arthritis; sports protese; led moment; ground reaction force; fod progressions vinkel; osteoartrit;

  Sammanfattning : Formål: Formålet med studiet er at undersøge hvordan løb med en dagligdagsprotese og en løbespecifikprotese påvirker kinetik i nedre ekstremiteter hos mennesker med en transtibial-amputation.   Metode: Kinetisk data blev indsamlet ved løbetests, med begge proteser, med et motion capture system og kraftplader i et klinisk ganganalyse lab i Göteborg, Sverige. LÄS MER

 4. 4. Skiljer sig rörelsemönstret mellan en överviktig och en idealviktig katt? : samband mellan hull och tryckmätningsdata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Svensson; [2019]
  Nyckelord :katt; tryckmätningsmatta; rörelsemönster; övervikt; idealvikt; kroppsfett;

  Sammanfattning : När det kommer till diagnostik av rörelsestörningar hos katt tillämpas en ortopedisk undersökning som kan vara svår att såväl utföra som bedöma, varför behovet av standardiserade utvärderingsinstrument är stort. Inom forskningen har användandet av så kallade tryckmätningsmattor för gånganalys på katt ökat, ett verktyg som redan är väletablerat och validerat för motsvarande analys på hundar. LÄS MER

 5. 5. Osteoarthritis in feline coxofemoral joints : a comparison of diagnostic imaging and histologic findings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Gabriela Ramer; [2019]
  Nyckelord :osteoarthritis; coxofemoral joint; feline; computed tomography; radiography;

  Sammanfattning : Osteoarthritis (OA) is a progressive, low-grade inflammatory disease of synovial joints. It is characterized by the degradation of articular cartilage but involves the whole joint including the subchondral bone and soft tissues. LÄS MER