Sökning: "osteoartrit"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet osteoartrit.

 1. 1. En enkätstudie om laserterapi inom rehabilitering av djur : med fokus på sårläkning och osteoartrit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Avinder; Robin Lek; [2021]
  Nyckelord :laserterapi; osteoartrit; rehabilitering; smådjur; sårläkning;

  Sammanfattning : Laserterapi används alltmer vid rehabilitering av djur och vikten av att använda vetenskapligt evidensbaserade metoder för att öka patientsäkerheten är stor. Forskning inom laserterapin visar varierande resultat och utvärderingen av dessa försvåras då försöksmetoderna skiljer sig från varandra. LÄS MER

 2. 2. Styrketräningsprogram hos individer med knäledsartros- en systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ringberg Magnus; [2021]
  Nyckelord :Knee osteoarthritis; osteoarthritis; physical activity; physiotherapy; resistance training; Artros; fysisk aktivitet; knäartros; rehabilitering; styrketräning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Osteoartrit (OA) är en ledsjukdom och en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning bland världens befolkning. I rekommendationer för rehabiliteringen ingår bland annat styrketräning. Kliniska erfarenheter visar att programmens innehåll kan sakna principer för progression avseende intensitet, volym och frekvens. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetshalsband på katt : verifiering av tillförlitligheten i mätningar av katters fysiska aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kent Anders Mathiasson; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; accelerometri; aktivitetshalsband; aktivitetsmonitor; felin; fysisk aktivitet; katt;

  Sammanfattning : Andelen äldre katter ökar i Sverige och med åldern ökar diabetes och ledsjukdomar, som osteoartrit. Tidig diagnos av dylika sjukdomar är viktigt för katternas hälsa och välmående. LÄS MER

 4. 4. UCII® och Cartrophen vet. som behandlingsalternativ vid osteoartrit hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elsa Alkelin; [2021]
  Nyckelord :UCII; Cartrophen vet.; osteoartrit; hund; tryckmätningsmatta; hälta; CMI; CBPI; HCPI; kosttillskott; smärta;

  Sammanfattning : Osteoartrit (OA) är en utbredd sjukdom hos hund som affekterar drygt en femtedel av hela populationen. Sjukdomen är kronisk och självdrivande, där fokus inom dagens veterinärmedicin ligger på smärtlindring och där det är möjligt kirurgiskt åtgärda eventuellt primär bakomliggande leddefekt. LÄS MER

 5. 5. Är gurkmeja likvärdigt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel vid behandling av knäledsartros? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Nasser; Sofie Järner; [2020-06-22]
  Nyckelord :Gurkmeja; NSAID; knäledsartros; smärta; stelhet; funktion.; Turmeric; NSAID; knee osteoarthritis; pain; stiffness; function;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Är gurkmeja lika effektivt som icke-steroida antiinflammatoriskamedel vid behandling av knäledsartros?Författare: Miranda Nasser och Sofie JärnerHandledare: Linnéa BärebringExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26__________________________________________________________________________Bakgrund: Osteoartrit (OA) är den vanligaste fysiska funktionsnedsättningen hos personer >65år och förekommer i nästan dubbelt så hög grad hos kvinnor än hos män. En av de vanligasteformerna av OA är knäledsartros, vilket är kopplat till riskfaktorer som övervikt, överbelastningoch ärftlighet. LÄS MER