Sökning: "osteoblasts"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet osteoblasts.

 1. 1. Romosozumab vid behandling av osteoporos : Effekten på bentäthet och frakturrisk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Klara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Osteoporosis; Romosozumab; Bentäthet; Fraktur;

  Sammanfattning : Osteoporos, även benämnt som benskörhet är en metabol skelettsjukdom vilken karakteriseras av nedgång i bentäthet samt en förändrad mikroarkitektur i skelettet vilket ger en ökad risk för frakturer. Hela 120 000 osteoporosrelaterade frakturer diagnostiserades 2017, vilka belastade den svenska sjukvården med 20 miljarder kronor. LÄS MER

 2. 2. Stamcellsbehandling för broskregeneration hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kristin Syrén; [2018]
  Nyckelord :stamcellsbehandling; häst; brosk; mesenkymala stamceller; regeneration;

  Sammanfattning : Ledsjukdomar som osteoartrit (OA) och degenerativa sjukdomar till följd av en lokal broskskada eller mjukvävnadsskada är svåra att behandla. Detta beror till stor del på att hos vuxna individer har brosk en dålig regenerativ kapacitet. Detta leder vanligen till nedsatt prestation hos sporthästar och innebär ofta tidig pensionering. LÄS MER

 3. 3. Osteoartrit hos tävlingshästen : hur diagnosticeras det idag och finns det några potentiella biomarkörer för benförändringarna?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mikaela Andreasson; [2015]
  Nyckelord :osteoartrit; BSP; OPG; Wnt; biomarkörer; osteoarthritis; biomarkers;

  Sammanfattning : Osteoartrit (OA) är en degenerativ och inflammatorisk ledsjukdom som drabbar både djur och människor och förkortar tävlingskarriären hos många hästar. Det är en komplex skada som troligen kan starta på olika ställen i leden och det är svårt att på ett tidigt skede ställa en diagnos. LÄS MER

 4. 4. Effects of strontium on osteogenic capacity and proliferation of human periodontal ligament cells and osteoblasts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Alexandra Aidoukovitch; [2015]
  Nyckelord :Alkaline Phosphatase; Cells; Cultured; Cell Division Drug effects; In vitro; Osteoblasts; Periodontal Ligament; Strontium; Strontium Chloride;

  Sammanfattning : Strontium (Sr2+) är det aktiva ämnet i läkemedel som används för att reducera frakturrisken hos patienter som lider av osteoporos. På senare tid har Sr2+ kombinerats med olika biomaterial i syfte att gynna benbildning, emellertid är ämnet vagt studerat avseende effekten på parodontala vävnader. LÄS MER

 5. 5. Design and setup of exposure system for culture studies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Max Karlsson; Mikael Sahlin; [2013]
  Nyckelord :Osteoblasts; Exposure system; Bioelectromagnetism;

  Sammanfattning : In this repost the design of an exposure system for culture studies is presented. The apparatus can expose culture plates to a magnetic field and microwave radiation. The magnetic field is created using a pair of Helmholtz colis which can generate a field with frequencies between 0 and 100 [Hz] and with field strengths between 0 and 8 [Gauss]. LÄS MER