Sökning: "osteoporosis"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet osteoporosis.

 1. 1. Hälta hos svenska slaktgrisar : patologiska förändringar och behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Gripsborn; [2021]
  Nyckelord :hälta; gris; slaktgris; behandling; antibiotika; NSAID;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt problem inom grisproduktionen med konsekvenser för både djurvälfärd och ekonomi. Definitionen av hälta är en avvikelse i det normala rörelsemönstret, vilken ofta är associerad med smärta. LÄS MER

 2. 2. Postmenopausal Women with Osteoporosis : The Effect of Physical Exercise on Markers Linked to Quality of Life

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Henrik Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :osteoporosis; quality of life; physical exercise; postmenopausal women; vertebral fractures;

  Sammanfattning : This study has aimed to evaluate how osteoporosis affects the quality of life in postmenopausal women and to assess the influence of physical exercise on markers for quality of life in osteoporosis patients. The EQ-5D questionnaire was applied for evaluation of the markers: Mobility, Self-care, Usual Activities, Pain/Discomfort and Anxiety/Depression. LÄS MER

 3. 3. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 4. 4. The effect of vessel holes on fracture behaviour in the femoral neck of the human femur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Sofia Rokkones; Karin Odin; [2020]
  Nyckelord :image analysis; femur; FE model; biomechanics; CT image; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hip fractures are widely spread in today's society and affect a person's quality of life. Osteoporosis is a bone disease that results in more fragile bones and an increased risk of bone fractures, including hip fractures. A method proposed for assessing the fracture risk is finite element (FE) models of the femur. LÄS MER

 5. 5. Magnesiumrika livsmedel och effekt av dietärt och supplementärt magnesium på muskelstyrka och relativ muskelmassa hos individer över medelåldern

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annie Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Magnesium; Muskelstyrka; Muskelmassa; Livsmedel; Kosttillskott;

  Sammanfattning : Muskelstyrka och muskelmassa avtar med stigande ålder och är associerat med mortalitet, svaghet, osteoporos, fall och frakturer. Hos yngre individer har magnesiumtillskott signifikant ökat muskelstyrka. Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) av magnesium enligt Nordiska näringsrekommendationer (NNR) är lägre än rekommendationen av U. LÄS MER