Sökning: "ostliga vågor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ostliga vågor.

  1. 1. Afrikas klimat : med fokus på Västafrika

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Eric Sönnert; [2014]
    Nyckelord :African easterly waves; climate; convection; ITCZ; monsoon; tropics; West Africa; Klimat; ITCZ; konvektion; monsun; ostliga vågor; tropikerna; Västafrika;

    Sammanfattning : Då de flesta människor i Västafrika, framför allt de som bor innanför kustzonen, livnär sig på jordbruk så är pålitliga väderprognoser och säsongsförutsägelser ett viktigt hjälpmedel i det dagliga arbetet och planeringen. I den här rapporten har en litteraturstudie gjorts för att öka kunskapen om de komplexa, både lokala och storskaliga, väderfenomen som ger upphov till nederbörd i området. LÄS MER