Sökning: "osynliga elever"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden osynliga elever.

 1. 1. Värdegrundens (o)synlighet i läromedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Nilsson; Sofia Ström; [2020-04-15]
  Nyckelord :läromdel; svenska som andraspråk; SFI; iskrimineringsgrunderna; representation; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre diskrimineringsgrunderna etnicitet, sexuell läggningsamt funktionsnedsättning undersöka och normkritiskt granska om och hur skolans värdegrund och uppdrag återspeglas i några av de läromedel som används på kurser i svenska som andraspråk för nyanlända elever i årskurs 4-6 och kurs B på SFI. Undersökningen syftar också till att visa huruvida det finns skillnader mellan läromedlen som används på SFI och i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Hur förhåller sig fritidshemslärare till tysta och osynliga elever?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Wahldén; Emma Cronqvist; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; fritidshem; inkludering; osynliga elever; relationer; tysta; trygghet;

  Sammanfattning : Abstract Den här undersökningen har som syfte att se om och i sådana fall hur lärare i fritidshem arbetar inkluderande med tysta och osynliga elever, de elever som flyter med i fritidshemmets verksamhet oavsett sammanhang. För denna studie har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade intervjuer med sex utbildade fritidshemslärare. LÄS MER

 3. 3. Begåvade elever, fortfarande osynliga?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Hugosson; Pernilla Norelind; [2020]
  Nyckelord :högpresterande; karriärvägledning; spetsutbildning; studie- och yrkesvägledare; särskilt begåvade;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om studie- och yrkesvägledning bland högpresterande och särskilt begåvade elever. Tidigare forskning visar på att den här elevgruppen inte är tillräckligt synliggjord och uppmärksammad inom skolvärlden. LÄS MER

 4. 4. Osynliga aktörer i samverkan med fokus på flerspråkiga elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Mimmi Flörchinger; Anneli Brodd; [2019]
  Nyckelord :språkstörning; flerspråkighet; samverkan; bedömning; modersmålslärare; pedagoger; logopeder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Undervisning med hjälp av skönlitteratur : En studie om hur ett skönlitterärt verk kan användas praktiskt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Fredrik Weinmark; [2018]
  Nyckelord :Value base; book discussion; reading; literature teaching; Värdegrund; boksamtal; läsning; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Anledningen till valet av undersökningsområdet i denna studie grundar sig i mitt intresse för litteratur och betydelsen av läsning hos elever. Mitt syfte var att söka reda på hur en specifik slags skönlitterär form av bok kunde användas i undervisningen för att skapa läsintresse och behandla läroplanens värdegrundsdel. LÄS MER