Sökning: "osynliggörande"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet osynliggörande.

 1. 1. HBTQ-personers perspektiv och synliggörande inom religionsämnet i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Szecsenyi Berguv; [2019]
  Nyckelord :hbtq; lgbt; queer; gay; homo; bi; trans; sexualitet; sexuality; genus; gender; religion; religionskunskap; grundskolan; normer; undervisning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker på vilket sätt HBTQ-personer synliggörs och representeras inom religionskunskapsämnet i den svenska grundskolans senare år. Undersökningen baseras på en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som riktar sig dels till elever i högstadiet samt till ämneslärare i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. "Arbetare måste arbeta." - En studie om hur ojämlikhet organiseras inom den kommunala hemtjänsten

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :El Häkkinen; [2019]
  Nyckelord :ojämlikhet; ojämlikhetsregim; organisering; kön genus; sexualitet; klass; ras etnicitet; intersektionalitet; hemtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöka organiseringsprocesser inom den kommunala förvaltningen som konstruerar och reproducerar ojämlikhet. Frågeställningen om hur ojämlikhet konstrueras och reproduceras i organiseringen av den kommunala hemtjänsten undersöks med utgångpunkt i betydelsen av kön/genus, sexualitet, klass och ”ras”/etnicitet. LÄS MER

 3. 3. En studie om hur socialsekreteraren lyfter fram barnets perspektiv i utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ulrika Karlsson; Sarah Björk De Farfalla; [2019]
  Nyckelord :Opacifying; Children´s perspective; social work; investigation; discretionary power.; Osynliggörande; barns perspektiv; socialt arbete; utredning; diskretionär makt; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to find out if social workers are opacifying children in children investigations. We wanted to get knowledge about, how social workers make children visible in the investigation by allowing their voices to be heard. The data for the study was collected from six interviews in the south of Sweden. LÄS MER

 4. 4. ”Jag har typ glaset helt fullt med såna här erfarenheter” - En intersektionell studie om minoritetsstress och mikroaggressioner hos hbtq-personer med erfarenhet av rasifiering i dagens Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alitzel Badager; Agnes Lidhall; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsstress; mikroaggressioner; hbtq; rasifiering; intersektionalitet; coping; resiliens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to provide insight into how minority stress might manifest itself in the lives of racialized LGBTQ people. Based on an intersectional perspective, this study explored experiences and understandings of microaggressions, as well as strategies and approaches used to manage specific situations and their consequences. LÄS MER

 5. 5. Enspråkig monokulturell norm eller vithetsnorm? : En studie av interkulturell pedagogik i relation till kritisk ras- och vithetsforskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Berg Axelsson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell pedagogik; monokulturell norm; enspråkig norm; ras; rasifiering; rasism; vithet; vithetens hegemoni; SVA;

  Sammanfattning : Fokus i denna uppsats är relationen mellan tre forskningsfält: svensk kritisk ras- och rasismforskning, den interkulturella pedagogiken respektive forskning på ras i utbildning och SLA. Syftet med uppsatsen är att utforska konstruktiva förbindelser mellan dessa forskningsfält och inom dem centrala begrepp, vilket görs genom en diffraktiv läsning av ett urval av svensk kritisk ras- och rasismforskning, två verk om interkulturell pedagogik samt ett urval av svensk och internationell forskning på ras i andraspråksutbildning. LÄS MER