Sökning: "otto scharmer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden otto scharmer.

  1. 1. Framtidens Teater finns inte. En beskrivning av ett icke-linjärt projektarbete

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

    Författare :Elin Frost; [2009]
    Nyckelord :Theory-U; icke-linjäritet; World Café; kaospilot;

    Sammanfattning : This is a non-traditional examination paper written after three years of studies at Malmö University and the Kaospilot Program. It is written in Swedish and in the spring of 2009. It describes a non-linear project based on a process-orientated theory called Theory-U by Otto C. Scharmer (2009). LÄS MER