Sökning: "out-of-hospital cardiac arrest"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden out-of-hospital cardiac arrest.

 1. 1. Livet efter döden: En litteraturstudie om livskvaliteten efter hjärtstopp.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Jurevik; Daniel Velaner; [2019-08-01]
  Nyckelord :cardiac arrest; out-of-hospital cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; quality of life; health related quality of life;

  Sammanfattning : Hjärtstopp är ett akut livshotande tillstånd med låg överlevnadsgrad. Patogenesen vid de flesta hjärtstopp är igentäppta kranskärl vilket resulterar i myokardischemi. När hjärtat inte längre förmår att pumpa blod till kroppens vävnader resulterar det i syrebrist. LÄS MER

 2. 2. Livet efter döden : Patienters upplevelser av att överleva hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linnéa Bäckström; Victoria Liljeberg; [2019]
  Nyckelord :cardiac arrest; existential; experience; health care; life-world; erfarenhet; existentiellt; hjärtstopp; livsvärld; sjukvård;

  Sammanfattning : Background: Approximately 10.000 out-of-hospital cardiac arrest occurs every year in Sweden. Surviving a cardiac arrest leads to a change in the victims life-world.  Aim: The aim of the study was to describe people's experiences of surviving a cardiac arrest. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat slutar slå - En kvalitativ intervjustudie om prehospital luftvägshantering vid hjärtstopp

  Master-uppsats,

  Författare :Erik Modin; Ameur Nadia; [2019]
  Nyckelord :Prehospital; laryngeal mask; cardiac arrest; airway management; bag-valve mask; Prehospital; larynxmask; hjärtstopp; ventilering; mask och blåsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Ambulanssjuksköterskans hantering av luftvägen och ventilering vid hjärtstopp är av stor vikt för att en patient ska kunna återupplivas. Många hjälpmedel finns för att underlätta detta arbete, men prehospitalt finns det åtskilliga faktorer att ta hänsyn till som inte existerar på sjukhus och som kan inverka på ambulanssjuksköterskans val av metod för ventilering. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra bröstkompressioner med mekaniskt hjälpmedel : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erika Greijer; Mats Jönsar; [2018]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Out-of-hospital cardiac arrest; Mechanical chest compression; Prehospital emergency care; Experiences; Ambulanssjuksköterska; Hjärtstopp utanför sjukhus; Mekaniska bröstkompressioner; Ambulanssjukvård; Upplevelser;

  Sammanfattning : En person som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus är beroende av att skyndsamt erhålla högkvalitativ hjärt-lungräddning för bästa möjliga förutsättningar till överlevnad. Bröstkompressioner behöver utföras med få avbrott för att anses högkvalitativa. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att ha drabbats av ett plötsligt hjärtstopp : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Wessman; [2016]
  Nyckelord :Plötsligt hjärtstopp; Upplevelse; Livskvalité; Fysiska och psykiska begränsningar;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas årligen cirka 15000 personer av plötsligt hjärtstopp och är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Chansen att överleva ett hjärtstopp minskar med tio procent för varje minut som går. LÄS MER