Sökning: "outdoor clothing"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden outdoor clothing.

 1. 1. Businesses’ Willingness to Sustainable Approach Using BMfS to Manage Sustainable Supply Chain Evidence of Development and Implementation of BMfS on Introduction of Organic Cotton Action Outdoor Products

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Nina Kolovic; Ana Rita Chambel Pinheiro; [2020]
  Nyckelord :sustainability; fashion retail; supply chain management; a business model for sustainability; organic cotton; action outdoor products.; Business and Economics;

  Sammanfattning : With the rapid production of sportswear and its price advantage, consumption has also increased significantly, which has a rather negative impact on the environment, society, and the economy. Fashion retailers and their consumers are also well aware of this, and their demands for sustainable fashion have had a strong impact on the production of sportswear and consumer behaviour in recent years. LÄS MER

 2. 2. Kläduthyrning - framtidens textila konsumtionssätt? : En undersökning av möjligheter för prenumerationsbaserad uthyrning av textila friluftsprodukter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amelia Lind; Anneli Hageström; [2019]
  Nyckelord :Clothing rental; subscription; outdoor clothing; collaborative consumption; consumer behavious; collaborative fashion consumption; Kläduthyrning; prenumeration; friluftskläder; kollaborativ konsumtion; konsumentbeetende;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker möjligheter för utveckling av prenumerationsbaserad uthyrning av friluftskläder med utgångspunkt i pilotprojektet lanserat av företag X. Detta genom att besvara om det finns intresse och en potentiell marknad för uthyrning via prenumeration av friluftskläder, vad som krävs av en uthyrningstjänst för att konsumenter ska övergå till att prenumerera på att hyra sina kläder istället för att köpa nya, samt hur ett koncept kan utformas där utbudet upplevs som tillräckligt och personligt för varje kund. LÄS MER

 3. 3. Bildning och sulfatering av fluorider i aska vid förbränning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karin Sandström; [2018]
  Nyckelord :Fluor; Fluorider; NaF; Avfallsförbränning; Sulfatering;

  Sammanfattning : I Sverige idag är förbränning av avfall med energiåtervinning den primära lösningen för avfall som inte återanvänds eller återvinns. Avfall innehåller en stor variation av material, och med det följer en del drifttekniska problem som kan uppstå i en panna, vilket begränsar pannans effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Fluorfria återimpregneringar : en studie om konsumentprodukter för återimpregnering av textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filippa Axelsson; Sofia Johansson; [2017]
  Nyckelord :DWR; fluorine-free water repellents; non-fluorinated; customer perspective; reimpregnation; wash-in; spray-on; spray test; air permeability; fabric hand; bending stiffness; DWR; fluorfri vattenavvisning; kundperspektiv; återimpregnering; wash-in teknik; spray-on teknik; spraytest; luftgenomsläpplighet; känsla; böjstyvhet;

  Sammanfattning : Varaktig vattenavvisning från engelskans Durable Water Repellents (DWR) är en kemi som appliceras på textil för att göra den motståndskraftig mot vätska. En DWR-kemi som visat sig vara till stor belastning för miljön och därför genomgått en utfasning inom industrin är fluorkarboner. LÄS MER

 5. 5. Circular Economy in the Clothing Industry : Challenges and Strategies

  Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring

  Författare :ANDRÉ MANUEL RIBEIRO ROSA; [2016]
  Nyckelord :circular economy; textile recycling; economy-environment interdependence;

  Sammanfattning : This  exploratory research  identifies  how  can  clothing companies  implement  textile recyclingtechnologies that help transition them to a sustainable circular economy business model, given the challenges of eco-innovation diffusion. The study is exploratory in nature, employs a literature review and a case study of Patagonia, the outdoor equipment and clothing company that pioneered the use of recycled fibers in the outdoor clothing industry and continues to have today several initiatives for diverting textile waste away from landfills. LÄS MER