Sökning: "outdoor clothing"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden outdoor clothing.

 1. 1. Businesses’ Willingness to Sustainable Approach Using BMfS to Manage Sustainable Supply Chain Evidence of Development and Implementation of BMfS on Introduction of Organic Cotton Action Outdoor Products

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Nina Kolovic; Ana Rita Chambel Pinheiro; [2020]
  Nyckelord :sustainability; fashion retail; supply chain management; a business model for sustainability; organic cotton; action outdoor products.; Business and Economics;

  Sammanfattning : With the rapid production of sportswear and its price advantage, consumption has also increased significantly, which has a rather negative impact on the environment, society, and the economy. Fashion retailers and their consumers are also well aware of this, and their demands for sustainable fashion have had a strong impact on the production of sportswear and consumer behaviour in recent years. LÄS MER

 2. 2. Taiga Heat System : Intelligenta kläder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Robin Sandgren; Elin Philipsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : What kind of equipment is lacking today for people working in extremely cold climates? The body reacts strongly to cold and direct exposure to low temperatures can have devastating consequences. Exposure to low temperatures is more common in the Nordic countries in southern parts of Europe, especially during outdoor work during the winter. LÄS MER

 3. 3. Att designa brandade kläder till en friluftsanläggning som besökarna vill köpa och använda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sanna Skoog; [2020]
  Nyckelord :promo wear; branded clothing; outdoor clothing; workout clothes; design process; marketing; outdoor facility; profilkläder; brandade kläder; friluftskläder; träningskläder; designprocess; marknadsföring; friluftsområde
;

  Sammanfattning : Brandade kläder beskrivs som "kläder som används internt eller externt i syfte att understödja eller förstärka företagets eller organisationens profil, med syftet att uppnå ökad konkurrenskraft". Syftet med denna studie var att designa brandade kläder som speglar friluftsanläggningen Mattilas varumärke och som kan säljas till dess besökare. LÄS MER

 4. 4. The better the purpose, the stronger the business?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Hanna Rondahl; Matilda Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Company purpose; Corporate purpose; CSR communication; Perceived authenticity; Value theory;

  Sammanfattning : The authors of this paper introduce four consumer value clusters (self-transcendence, self-enhancement, openness to change and conservation) as independent variables in a multiple linear regression analysis in order to investigate and clarify the process that leads customers to form their reactions after being exposed to a company purpose within the outdoor clothing category. The authors test a model that proves that consumers tend to have more positive reactions, in terms of (1) brand attitude, (2) purchase intention and (3) word-of-mouth intention, after being exposed to a company purpose, controlling for all other factors. LÄS MER

 5. 5. Kläduthyrning - framtidens textila konsumtionssätt? : En undersökning av möjligheter för prenumerationsbaserad uthyrning av textila friluftsprodukter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amelia Lind; Anneli Hageström; [2019]
  Nyckelord :Clothing rental; subscription; outdoor clothing; collaborative consumption; consumer behavious; collaborative fashion consumption; Kläduthyrning; prenumeration; friluftskläder; kollaborativ konsumtion; konsumentbeetende;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker möjligheter för utveckling av prenumerationsbaserad uthyrning av friluftskläder med utgångspunkt i pilotprojektet lanserat av företag X. Detta genom att besvara om det finns intresse och en potentiell marknad för uthyrning via prenumeration av friluftskläder, vad som krävs av en uthyrningstjänst för att konsumenter ska övergå till att prenumerera på att hyra sina kläder istället för att köpa nya, samt hur ett koncept kan utformas där utbudet upplevs som tillräckligt och personligt för varje kund. LÄS MER