Sökning: "outdoor facility"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden outdoor facility.

 1. 1. Styrning av en roterande sorptionsavfuktare i en oventilerad ishall

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Simon Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Ice rink arena; control strategy; dehumidification; condensation; dewpoint; solid desiccant dehumidifier; energy efficiency; Ishallar; styrning; avfuktning; kondens; daggpunkt; roterande sorptionsavfuktare; energieffektivisering;

  Sammanfattning : Kondensbildning är ett stort problem i ishallar vilket leder till stora konsekvenser ifall det inte åtgärdas. Installation av ett avfuktningssystem är ett måste i ishallar men det betyder högre energianvändning. LÄS MER

 2. 2. Mötesplats Sätra centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Josefin Åkerstedt; [2020]
  Nyckelord :Sätra; Stockholm; urban planning; indoor square; public space; metro; co working; library;

  Sammanfattning : Hur fungerar förortscentrumen när världen ständigt moderniseras och fysiska butiker minskar? Hur kan man utveckla de befintliga centrumstrukturerna, och vilka andra typer av funktioner kan man lägga till som skulle kunna vara mer relevanta idag? Med det här projektet har jag velat undersöka hur olika typer offentliga rum och funktioner i en centrumanläggning kan fungera tillsammans, och ge upphov till en ökad trygghetskänsla och skapandet av nya mötesplatser. Platsen för projektet är Sätra som ligger sydväst om Stockholms innerstad. LÄS MER

 3. 3. AUGMENTED REALITY I FASTIGHETSFÖRVALTNING

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Ameer Subhi; Simon Shahgaldi Runsten; [2020]
  Nyckelord :Facility Management; FM; Augmented Reality; inspections; Fastighetsförvaltning; förvaltning; Augmented Reality; fastighetsskötsel; ronderingar; tillsyn.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur användbart Augmented Reality (AR) är för fastighetsförvaltning. Målet är att ta fram en kravspecifikation av en AR-baserad mobilapplikation för fastighetsförvaltning som ska vara generell och kunna användas av många olika förvaltningsföretag. LÄS MER

 4. 4. Att designa brandade kläder till en friluftsanläggning som besökarna vill köpa och använda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sanna Skoog; [2020]
  Nyckelord :promo wear; branded clothing; outdoor clothing; workout clothes; design process; marketing; outdoor facility; profilkläder; brandade kläder; friluftskläder; träningskläder; designprocess; marknadsföring; friluftsområde
;

  Sammanfattning : Brandade kläder beskrivs som "kläder som används internt eller externt i syfte att understödja eller förstärka företagets eller organisationens profil, med syftet att uppnå ökad konkurrenskraft". Syftet med denna studie var att designa brandade kläder som speglar friluftsanläggningen Mattilas varumärke och som kan säljas till dess besökare. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Ahnesjö; [2019]
  Nyckelord :Trädgårdar i vårdsammanhang; Utemiljö vid vårdinrättningar; evidensbaserad design; barn- och ungdomspsykiatri; hälsoträdgårdar;

  Sammanfattning : Trädgårdar och natur har visat sig ha positiva hälsoeffekter bland annat på stress. Förr var sjukhusets placering viktig med hänsyn till att det skulle finnas tillgång till vacker natur. Inom psykiatrin var trädgårdar och trädgårdsterapi en del av behandlingen och ansågs kunna lindra ångest. LÄS MER