Sökning: "outdoor stay"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden outdoor stay.

 1. 1. Utevistelsens betydelse för personer med demenssjukdom boende på vårdhem – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Eriksson; Helena Westblad; [2019]
  Nyckelord :Dementia; Nursing Home; Outdoor stay; People with Dementia Disease; Demens; Personer med demenssjukdom; Utevistelse; Vårdhem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar i Sverige och i övriga världen. Sjukdomen har stor påverkan på den drabbade personens liv, livskvalitet och autonomi. Det finns ännu ingen behandling som botar sjukdomen, men det finns mycket att göra för att öka livskvaliteten och stödja personer med demenssjukdom. LÄS MER

 2. 2. Profylax mot Rabbit Viral Haemorrhagic Disease

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Magdalena Sandström; [2019]
  Nyckelord :RVHD; RHDV; profylax;

  Sammanfattning : Rabbit Viral Haemorrhagic Disease (RVHD) är en mycket smittsam virussjukdom med hög mortalitet. Den drabbar såväl vilda som tama kaniner (Oryctolagus cuniculus). Sjukdomen har sedan 1980-talet spridit sig över världen och är sedan 1990-talet endemisk i Sverige med sporadiska utbrott. LÄS MER

 3. 3. Outdoor Bräcke : Behöver föreningar verkligen webbplatser?

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Josefin Klemola; [2019]
  Nyckelord :Webbanvändbarhet; Analys; Laravel;

  Sammanfattning : The report handles the process of creating a website for Outdoor Bräcke. Outdoor Bräcke is a substantial outdoor facility built and planned by the sports association Bräcke Sportsclub. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet utanför förskolegården : En kvantitativ studie om tillgängligheten till närmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Alva Jansson; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; natural environment; accsess; preschool; Fysisk aktivitet; utemiljö; tillgänglighet; förskola;

  Sammanfattning : Children have the rights to have access to environments where they can develop their motor skills and where they can stimulate their fantasy. Nature and places around the preschool should be prioritized for play and activity, like the outdoor-play that takes place on the preschool yard does. LÄS MER

 5. 5. Utomhusvistelsens nöjen, rättigheter och skyldigheter : Kunskap hos elever i årskurs 5 om allemansrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Rebecka Svahn; [2018]
  Nyckelord :Swedish right of public access; outdoor stay; nature; pupils; Allemansrätten; utomhusvistelse; natur; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna enkätstudie är att undersöka vilka kunskaper om allemansrätten elever i mellanstadiet besitter. Studien undersöker även vilka faktorer som kan påverka kunskapen om allemansrätten och hur inställningen till naturen påverkar kunskapen. I studien har 206 elever på 7 skolor deltagit. LÄS MER