Sökning: "outgoing area"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden outgoing area.

 1. 1. Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Haji   Abdulkareem; Mustafa Javidan; [2019]
  Nyckelord :Elnät; utveckling; Trollhättan;

  Sammanfattning : Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. LÄS MER

 2. 2. Energy Supply & Optimization of New Tannery in Bangladesh

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Gabriel Åkerling; Carl Ekberg; [2018]
  Nyckelord :Tannery Energy Optimization Cooling Drying Supply Digester Biogas; Garveri Energi Optimering Kylning Torkning Rötning Biogas;

  Sammanfattning : Böle Garveri is a tannery located outside Piteå with a long history of leather production. They are planning a new tannery in Bangladesh as a step in their ongoing expansion of their business. The leather industry in Bangladesh is currently chemically heavy and in many cases highly toxic to the environment. LÄS MER

 3. 3. Konceptstudie på plug-and-play system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Carina Wirén; Adrian Stanikowski; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling; Plug-and-play system; Konceptstudie;

  Sammanfattning : The report deals with a bachelor’s degree project in Product Development and Design at Jönköping University 2018. The thesis was carried out on behalf of Orkla House Care AB as the concluding part of the Mechanical Engineering program. The work was carried out by Adrian Stanikowski and Carina Wirén. LÄS MER

 4. 4. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 5. 5. An Optimization of Inbound Logistic Flows at Haldex by Applying Consolidation and Monitoring to a Distribution Network

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Luca Stoffels; Willem Prinsen; [2018]
  Nyckelord :Consolidation; Consolidation strategy; Supply chain management; Case study; Simulation; Consignment stock; Monitoring; Transportation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : An Optimization of Inbound Logistic Flows at Haldex by Applying Consolidation and Monitoring to a Distribution Network. By Luca Stoffels and Willem Prinsen Throughout history the same factors have been of major importance regarding the transportation of goods between companies: costs, speed and reliability. LÄS MER