Sökning: "outgoing area"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden outgoing area.

 1. 1. Översilningsytors potential att rena lakvatten från PFAS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emma Larsson; [2020]
  Nyckelord :PFAS; leachate; overland flow area; waste facility; waste; landfill; PFAS; lakvatten; översilningsytor; avfallsanläggning; avfall; deponi;

  Sammanfattning : Poly- and perfluorinated alkyl substances (PFASs) is a group of more than 5000 different substances, of which all consist of a fluorinated carbon chain resulting in a strong bond. Most of these substances are shown to be persistent, bioaccumulative and toxic for both humans and the environment. LÄS MER

 2. 2. Optimering av slamuttag vid Görvälns vattenverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jim Hamring Ganding; [2020]
  Nyckelord :Slamuttag; kemisk fällning; kemisk flockning; ALG; vattenverksslam; teoretisk slamproduktion;

  Sammanfattning : Norrvatten producerar dricksvatten till cirka 600 000 av Stockholms invånare. Råvattnet är ytvatten som kommer från Mälaren. Innan vattnet är klart att distribueras som dricksvatten genomgår det en rad olika processteg varav ett är kemisk fällning följt av sandfiltrering. LÄS MER

 3. 3. Effektförlustutredning : Effektförlustutredning av en mindre sodapanna tillhörande ett medelstort massabruk, en fallstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Carl Drewes; [2020]
  Nyckelord :Recovery boiler; pulp production; steam production; heat transfer; super heater; boiler efficiency; steam production; Sodapanna; pappersmassatillverkning; ångproduktion; värmeöverföring; överhettare; panneffektivitet; elproduktion;

  Sammanfattning : The industrial sector in Sweden stands for 38 percent of the total energy use. Within these 38 percent the pulp and paper industry stand for about half of the energy use. Due to the extent of the energy use it is important that we do what we can to keep the energy usage as low as possible within our industries. LÄS MER

 4. 4. Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Haji   Abdulkareem; Mustafa Javidan; [2019]
  Nyckelord :Elnät; utveckling; Trollhättan;

  Sammanfattning : Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. LÄS MER

 5. 5. Energy Supply & Optimization of New Tannery in Bangladesh

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Gabriel Åkerling; Carl Ekberg; [2018]
  Nyckelord :Tannery Energy Optimization Cooling Drying Supply Digester Biogas; Garveri Energi Optimering Kylning Torkning Rötning Biogas;

  Sammanfattning : Böle Garveri is a tannery located outside Piteå with a long history of leather production. They are planning a new tannery in Bangladesh as a step in their ongoing expansion of their business. The leather industry in Bangladesh is currently chemically heavy and in many cases highly toxic to the environment. LÄS MER