Sökning: "output"

Visar resultat 1 - 5 av 2992 uppsatser innehållade ordet output.

 1. 1. Natural Language Processing Model for Maltese Syntax

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Greta Attard; [2021-10-08]
  Nyckelord :natural language processing; syntax; spaCy; universal dependency; dependency parser; part-of-speech tagger; maltese nlp pipeline;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to create a Natural Language Processing Model for theMaltese Language. The ultimate goal is that the model would be able to recognise syntactical features, that is the linguistic features and the relationship of a sequence of words, in Maltese. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Expenditures in Different Military Sectors on Economic Growth A quantitative analysis of NATO countries between 1990 and 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Justus Hogbäck; [2021-08-03]
  Nyckelord :military expenditures; economic growth; augmented Solow model; NATO;

  Sammanfattning : There is a large literature on the relationship between military spending and economic growth, but there is no general consensus of what the effects might be. The findings are often inconclusive due to the ambiguous effects of supply mechanisms where both positive and negative externalities may arise. LÄS MER

 3. 3. Lärarstudenter om språkets roll för andraspråkselevers kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnea Christell-Rose; Marie Strannabjer Melin; [2021-07-06]
  Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; output; andraspråkselever; skolspråk; ämnesbegrepp; pandemirestriktioner.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa i vilken mån intervjuade lärarstudenter upplever att ett språkochkunskapsutvecklande arbetssätt praktiserats vid de grund- eller gymnasieskolor de gjort sinverksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet konkretiseras i tre frågeställningar: Vilken rollupplever studenterna att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt haft på de skolorstudenterna gjort sin VFU och i studenternas lärarutbildning? Vilka behov av språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt har studenterna upplevt under sin praktik? och På vilket sättupplever studenterna att ett strukturerat sätt att använda interaktion och samtal i undervisningenpåverkats av pandemirestriktionerna? Studiens resultat baseras på gruppintervjuer med tiostudenter från Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet i Västsverige. LÄS MER

 4. 4. Is the level of development in a country a vital factor for coping with Covid-19?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Daniel Granat; [2021-07-02]
  Nyckelord :Covid-19; level of development; economic output; health expenditures; HDI; general health; economic shock; developing and developed countries;

  Sammanfattning : Covid-19, the virus that dominated 2020 was first detected in Wuhan, China in December 2019. The virus has since then spread to all countries in the world and has resulted in devastating effects worldwide among developed as well as developing countries. LÄS MER

 5. 5. Markups in the Chinese Economy - And the difference between State-Owned Enterprises and Private Publicly Listed Firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Prütz; Zhu Kangwangzu; [2021-06-30]
  Nyckelord :Industrial Organization; Markups; Competition; China; State-Owned Enterprise;

  Sammanfattning : MSc Economics.... LÄS MER