Sökning: "outreach"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet outreach.

 1. 1. ”Viktigast är att det finns ett skyddsnät” - Önskat efterlevandestöd till anhöriga som förlorat en närstående i suicid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Strindlöv; Fredrik Rosander; [2023-09-07]
  Nyckelord :sucid; suicide; anhöriga; bereaved; insatser; intervention;

  Sammanfattning : Suicide is a vast social problem that reaps thousands of victims each year. Beside these victims stand several people stricken with grief. In the following qualitative study, three people bereaved by suicide have been interviewed alongside three professionals working in state subsided occupations to determine what interventions they request. LÄS MER

 2. 2. IVA outreach som professionellt stöd till sjuksköterskor på vårdavdelning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingvild Elsbak Westerlind; Ajdin Imsirovic; [2023-04-20]
  Nyckelord :Sjuksköterska; vårdavdelning; IVA; outreach; intensivvårdssjuksköterska; perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brist på sjuksköterskor i kombination med hög arbetsbelastning och stressande arbetsmiljö leder till suboptimal vårdkvalité och är ett hot mot patientsäkerheten. Konceptet IVA outreach skapades för att tidigt identifiera patienter med risk för försämring och behov av intensivvård, bättra utskrivningsprocessen från IVA till vårdavdelning, och stödja sjuksköterskor på vårdavdelning i att vårda patienter med komplexa omvårdnadsbehov. LÄS MER

 3. 3. User-centred design of an outreach robot

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ying He; [2023]
  Nyckelord :Human-Robot Interaction; Outreach Robot; Adolescents; Gender bias;

  Sammanfattning : The goal of this project is to involve adolescents in the design of their own social robots, and to explore their concerns and opinions about social robots during the design process. To support their design efforts, I have developed a digital toolkit that includes features for customizing the appearance, personality, and reactive behaviors of the robots. LÄS MER

 4. 4. Trådar av historien : en studie av bevarandet av textilt kulturarv i arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sofia Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Archive; Archives; Archiving; Textile; Textiles; Cultural Heritage; The Records Continuum Model; Records Continuum Model; Material Culture; Handicraft; Handicraft Movement; Hemslöjd; Hemslöjdsrörelsen; Arkiv; Textil; Textilier; Textilt kulturarv; Textilarkiv; Kulturarv; Materiell kultur; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis aims to illuminate how the textile cultural heritage such as textiles and the documentation about textiles is currently preserved in archives. This is a field of study that is currently absent in the research of archival science and research in general. LÄS MER

 5. 5. Fältarbetares uppsökande arbete med ungdomar som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Shamon; Linn Dahlén; [2023]
  Nyckelord :Outreach work; at-risk youth; working methods outreach work; outreach criminal youth; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how outreach workers work with at-risk youth to reduce the risk of criminal behavior. The study is based on semi-structured interviews with eight outreach workers from different parts of Sweden who all have continuous contact with at-risk youth. LÄS MER