Sökning: "outsourcing av industriell produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden outsourcing av industriell produktion.

 1. 1. Fallstudie: Effekterna av integration med en underleverantör i produktutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Viggo Jonason; Jonah Ejheden; [2020]
  Nyckelord :Supplier integration; Early Supplier involvement; Product development; Contract manufacturer; Outsourcing; Black box; Gray box; ;

  Sammanfattning : För att möta kundernas strikta krav på korta ledtider och krav på lågkostnadsprodukter med hög kvalitet, har många organisationer kommit att bero allt mer på underleverantörer för att utveckla konkurrenskraftiga produkter. Omfattningen av leverantörsintegrering kan beskrivas med mängden ansvar en leverantör får i beställarens produktutveckling och hur samarbetet ser ut mellan parterna. LÄS MER

 2. 2. Outsourcing av produktion till Kina: Fallstudier om upplevda för- och nackdelar samt påverkan på produktkvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Benny Tran; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : China is a growing developing country with a great growth and potential. The country is the world´s largest exporter of goods and services and has the second largest economy in the world, so it is easy to understand the latest increased interest in the country. LÄS MER

 3. 3. Trender inom Supply Chain Management och Total Quality Management i en era av Industri 4.0 : En kvantitativ studie av metadata från vetenskapliga artiklar och sökmönster på Google under en generation

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Gutberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett paradigmskifte pågår inom industrin med nya möjligheter inom tillverkningsteknologi genom sammankoppling av automatiserade smarta system även kallat industri 4.0. Parallellt innehåller produkter i allt större grad mekaniska, elektriska och mjukvaruelement med en globaliserad och fragmenterad försörjningskedja. LÄS MER

 4. 4. Algoritm för in-outsourcing beslut inom varuproducerande industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Gutberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter genomgång, sammanfattning och analys av litteratur på området kring in-outsourcing har jag tagit fram en algoritm baserad på parametrarna: kostnadsbesparing, kapitalrationalisering, grad av kärnverksamhet samt risk. Risken beskriv jag genom följande tre underparametrar: antal möjliga leverantörer, kostnad för eventuell outsourcing samt hur komplett är informationen i beslutsunderlaget. LÄS MER

 5. 5. Fostering Innovation and Trust when Contracting Service Suppliers : A Case Study at a Retail Company

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonas Florén; Marcus Kian Rousta; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Manufacturing and retail companies outsource their logistics activities to third party logisticsproviders to focus on, and enhance, core competencies. Outsourcing is associated with severalbenefits, e.g. decreasing costs and more flexibility, but it also inherent risks. LÄS MER