Sökning: "outsourcing av industriell produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden outsourcing av industriell produktion.

 1. 1. Outsourcing av produktion till Kina: Fallstudier om upplevda för- och nackdelar samt påverkan på produktkvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Benny Tran; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : China is a growing developing country with a great growth and potential. The country is the world´s largest exporter of goods and services and has the second largest economy in the world, so it is easy to understand the latest increased interest in the country. LÄS MER

 2. 2. Trender inom Supply Chain Management och Total Quality Management i en era av Industri 4.0 : En kvantitativ studie av metadata från vetenskapliga artiklar och sökmönster på Google under en generation

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Gutberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett paradigmskifte pågår inom industrin med nya möjligheter inom tillverkningsteknologi genom sammankoppling av automatiserade smarta system även kallat industri 4.0. Parallellt innehåller produkter i allt större grad mekaniska, elektriska och mjukvaruelement med en globaliserad och fragmenterad försörjningskedja. LÄS MER

 3. 3. Algoritm för in-outsourcing beslut inom varuproducerande industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Gutberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter genomgång, sammanfattning och analys av litteratur på området kring in-outsourcing har jag tagit fram en algoritm baserad på parametrarna: kostnadsbesparing, kapitalrationalisering, grad av kärnverksamhet samt risk. Risken beskriv jag genom följande tre underparametrar: antal möjliga leverantörer, kostnad för eventuell outsourcing samt hur komplett är informationen i beslutsunderlaget. LÄS MER

 4. 4. Fostering Innovation and Trust when Contracting Service Suppliers : A Case Study at a Retail Company

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonas Florén; Marcus Kian Rousta; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Manufacturing and retail companies outsource their logistics activities to third party logisticsproviders to focus on, and enhance, core competencies. Outsourcing is associated with severalbenefits, e.g. decreasing costs and more flexibility, but it also inherent risks. LÄS MER

 5. 5. Kostnadseffektiv hantering av externa leverantörer : En fallstudie av ett processföretags mekaniska underhåll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Elina Pettersson; Amanda Nordlöf; [2017]
  Nyckelord :Underhåll; leverantörssamarbete; flödesanalysering; organisationsmognad; processmognad; standardisering;

  Sammanfattning : Företag på dagens globala marknad utsätts ständigt för ökad konkurrens vilket gör det allt mer viktigt att utveckla konkurrensfördelar. Inköpsfunktionen har på senare tid blivit en viktig del för att företag ska drivas framåt på ett konkurrenskraftigt sätt. LÄS MER