Sökning: "outsourcing relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden outsourcing relationships.

 1. 1. Outsourced or Outforced? : A study on multi-sided food delivery platforms in the gig economy: the business actor perspective.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torbjörn Moxstad; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Gig economy; digital platforms; multi-sided platforms; outsourcing; food delivery industry;

  Sammanfattning : The growth of the gig economy has resulted in an increased interest in the relatively new phenomenon of multi-sided digital platforms. Previous research has naturally been focused on one of the key actors on these platforms, namely the gig workers, and how the gig economy has affected the labor market. LÄS MER

 2. 2. Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling : En kvalitativ studie inom läkemedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Björn Ratjen; Jonas Krook; [2020]
  Nyckelord :Outsourcing; product development; outsourcing relationships; pharmaceutical industry; Outsourcing; produktutveckling; outsourcingrelationer; läkemedelsindustrin;

  Sammanfattning : Titel: Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling Författare: Jonas Krook och Björn Ratjen Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi Datum: 2020 – januari   Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur relationen mellan kund och leverantör påverkar outsourcing av produktutveckling inom läkemedelsindustrin.   Metod: Eftersom vi valt ett syfte där vi vill få en ökad förståelse för relationen mellan kund och leverantör inom outsourcing av produktutveckling, har vi valt en kvalitativ forskningsansats för att på ett bättre vis tolka relationernas påverkan. LÄS MER

 3. 3. The role of networks in the internationalization process of Small-and Medium-sized Enterprises

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Taha Ayed; Malin Rosén; [2020]
  Nyckelord :SMEs; Business relationships; Networks; Collaboration; Culture; Trust; Internationalization;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to increase the understanding of the role of networks in the internationalization process of SMEs. Method: The study applies a qualitative method based on the hermeneutic research tradition and an inductive research approach. A multi-case study research has been conducted, through ten semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. An Evaluation of Sourcing Strategies’ Relationship with Software Development Project Performance

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Johanna Strand; Shenner Kotlji; [2020]
  Nyckelord :Sourcing Strategies; Insourcing; Outsourcing; Global Software Development; Project Performance; Sourcing Strategier; Insourcing; Outsourcing; Global Mjukvaruutveckling; Projekt Performance;

  Sammanfattning : Background: The rapid improvement of technological infrastructure over the past three decades have led to increased connectivity and communication possibilities. This has allowed firms to develop sophisticated firm-specific governance structures with the use of different sourcing strategies. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av tjänstefiering genom värdekonstellationer : En studie om hur företag med knappa resurser kan tillhandahålla erbjudanden som främjar relationer och en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hector Follin; Daniel Hallenberg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Value constellation; digitalization; digital transformation; circular economy; Tjänstefiering; värdekonstellation; digitalisering; digital transformation; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Informationsteknologi, IT, och hållbarhetsarbete har blivit två strategiska frågor i nästintill alla företag. Företag måste implementera IT för att optimera nuvarande verksamheter och transformeras till IT-drivna affärsmodeller som kräver hög kompetens och strategiskt tänkande vilket många små- och medelstora företag, SMF, saknar. LÄS MER