Sökning: "outsourcingrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet outsourcingrelationer.

 1. 1. Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling : En kvalitativ studie inom läkemedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Björn Ratjen; Jonas Krook; [2020]
  Nyckelord :Outsourcing; product development; outsourcing relationships; pharmaceutical industry; Outsourcing; produktutveckling; outsourcingrelationer; läkemedelsindustrin;

  Sammanfattning : Titel: Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling Författare: Jonas Krook och Björn Ratjen Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi Datum: 2020 – januari   Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur relationen mellan kund och leverantör påverkar outsourcing av produktutveckling inom läkemedelsindustrin.   Metod: Eftersom vi valt ett syfte där vi vill få en ökad förståelse för relationen mellan kund och leverantör inom outsourcing av produktutveckling, har vi valt en kvalitativ forskningsansats för att på ett bättre vis tolka relationernas påverkan. LÄS MER

 2. 2. Samarbeten vid outsourcing av logistiska funktioner : En kvalitativ intervjustudie av samarbeten inom svenska företag som outsourcar sin distribution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Greijer; Frida Sillrén; [2019]
  Nyckelord :outsourcing; partnerships; relationships; cooperation; distribution; production; logistics functions; transport; warehousing; outsourcing; partnerskap; relationer; samarbete; distribution; produktion; logistiska funktioner; transporter; lagerhållning;

  Sammanfattning : Inom företag sker en mängd olika logistiska aktiviteter. Det kan bland annat handla om inköp av råmaterial, produktion, materialhantering, lagerhållning eller distribution av varor till slutkund. Producerande företag måste ta ställning till flera olika alternativa logistiklösningar för att genomföra dessa aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Outsourcing av ekonomifunktionen i små företag

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Mattias Sjödin; [2018]
  Nyckelord :outsourcing; interorganizational relations; finance function; key areas; outsourcing; interorganisatoriska relationer; ekonomifunktion; nyckelområden;

  Sammanfattning : Den hårdnande konkurrensen mellan företag och jakten efter kostnadsbesparingar har fått vissa företag att outsourca sina stödfunktioner vilket kan vara hela eller delar av ekonomifunktionen. Av mindre företag i Sverige outsourcar cirka ett av tre och andelen är i stigande enligt Exido(2007). LÄS MER

 4. 4. Outsourcingrelationer : Sambandet mellan engagemang och kunskapssamordning vid outsourcing av ekonomifunktioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Granlund; Peter Åkerman; [2017]
  Nyckelord :outsourcing relationship; connection; commitment; task-knowledge coordination; outsourcingrelation; samband; engagemang; kunskapssamordning;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning tyder på ett samband mellan engagemang och kunskapssamordning inom outsourcingrelationer. Vi utgår från kvantitativa studier där det saknas närmare beskrivning av karaktären av detta samband. LÄS MER

 5. 5. Det krävs båda sidor för att bygga en bro : Att främja prestation i outsourcingrelationer utifrån ett kund- och leverantörsperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anna-Karin Egir; Näslund Linda; [2015]
  Nyckelord :Tjänsteoutsourcing; outsourcingrelation; möjligheter; utmaningar; prestation; extern personal;

  Sammanfattning : Vår masteruppsats undersöker, och önskar bidra med, vilka utmaningar och möjligheter som finns vid outsourcingrelationer när det gäller att främja prestation hos extern personal. Detta studeras ur både ett leverantör- och kundperspektiv vid tjänsteoutsourcing av Facility Management. LÄS MER