Sökning: "oväntade"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade ordet oväntade.

 1. 1. Solar Photovoltaic Thermal Collectors and Ground Source Heat Pumps for Commercial Buildings : Case study in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Doris Dijak; Elin Torstensson; [2023]
  Nyckelord :Ground Source Heat Pump; Photovoltaic Thermal Collectors; Borehole Thermal Energy Storage; Free Cooling.; Bergvärmepumpssystem; Termiska Solceller; Borrhålsbaserade Termiska Energilager; Frikyla.;

  Sammanfattning : In order to reduce emissions from the building sector, which stands for than a fifth of the global energy consumption today, efficient and fossil free heating and cooling systems are of importance. This study investigates the combination of solar photovoltaic thermal collectors and ground source heat pump systems in order to regenerate energy to the ground in combination with free cooling. LÄS MER

 2. 2. Motståndskraftiga lantbrukare i ett sårbart samhälle : en undersökning av riskuppfattning och resiliens på svenska mjölkgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Katarina Hedman; [2023]
  Nyckelord :lantbrukare; djursjukdomar; mul- och klövsjuka; mjölkproduktion; resiliens; risk; riskuppfattning; risksamhälle;

  Sammanfattning : Strukturrationaliseringen av lantbruket tillsammans med de alltmer globala förbindelserna länder emellan gör att risken för snabb och vidsträckt smittspridning vid ett sjukdomsutbrott ökar. Syftet med denna uppsats är att undersöka lantbrukares inställning till smittsamma djursjukdomar och analysera deras riskuppfattning och resiliens i förhållande till ett allvarligt sjukdomsutbrott. LÄS MER

 3. 3. Användning av logistisk regression för att prediktera utfallet i snooker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Leo G. Levenius; [2023]
  Nyckelord :Logistic regression; prediction; snooker; Logistisk regression; prediktion; snooker;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur väl logistisk regression kan användas för att prediktera vinnaren i en snookermatch. Detta görs med hjälp av statistik över spelarna samt resultat från tidigare matcher och turneringar. LÄS MER

 4. 4. Om man inte tror på sig själv så funkar det typ inte - En kvalitativ studie om självförtroende och risktagande i gymnasieskolans bildundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Tilda Ottosson; [2023]
  Nyckelord :självförtroende; risktagande; kreativa arbetsprocesser; bildundervisning; betyg;

  Sammanfattning : Inom de gymnasieskolans estetiska ämnen såsom bild, förväntas eleverna visa på förmågor såsom idérikedom, problemlösning och experimenterande för att finna nyskapande lösningar och nya perspektiv. Eleverna förväntas således att engagera sig i risktagande genom att testa nya ovana material, tekniker och uttryck. LÄS MER

 5. 5. Att möta anhöriga i sorg : Anhörigas upplevelser i samband med plötsliga och oväntade dödsfall

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Löfgren; Cecilia Karlsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER