Sökning: "ovana läsare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ovana läsare.

 1. 1. PAX - en serie i tiden : Hur skönlitteratur kan stödja, motivera och fängsla läsare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Johanna Pedersen; Nina Watson Trygg; [2017]
  Nyckelord :motivation; stödstrukturer i text; läsutveckling; läsförståelse; självständig läsning; skönlitteratur i undervisningspraktiken; PAX;

  Sammanfattning : PAX-serien har fått stort genomslag hos läsarna i mellanåldern 9–12 år. Romanerna tilltalar både vana och ovana läsare vilket fångade vårt intresse. Det är viktigt att barn läser. Samtidigt visar läsundersökningar på bristande läsförmåga och sjunkande intresse för läsning. LÄS MER

 2. 2. Inverkan av läshjälpmedel på textförståelsen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Caroline Lönn; Simóne Stenis Perron; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har allt fler elever fått sämre kunskaper i läsförståelse. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns sätt att effektivisera läsning och motivera ovana läsare att läsa mer, mer specifikt genom att komplettera tyst läsning med hjälpmedel så som uppläsning av texten och en rörlig markör. LÄS MER

 3. 3. Socialtanter och paragrafryttare : Synen på polisen och sociala myndigheter i Magdalena Graafs Det ska bli ett sant nöje att döda dig

  Kandidat-uppsats, Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emma Börjesson; [2014]
  Nyckelord :Faktion; faktionslitteratur; stereotyp; närläsning; hermeneutik; Magdalena Graaf;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom närläsning av Magdalena Graafs självbiografi Det ska bli ett sant nöje att döda dig, studera hur stereotypa föreställningar kommer till uttryck. De stereotypa föreställningar som valts är synen av polisens och de sociala myndigheters arbete. LÄS MER

 4. 4. Hur kan multimodala verktyd användas för att öka läsförståelsen? : En kvalitativ analys av Astrid Lindgrens verk i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Satu Lamminniemi; Karin Holm; [2013]
  Nyckelord :läsförståelse; multimodalitet; lässtrategier;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att se hur filmen Emil i Lönneberga kan användas som ett multimodalt verktyg i undervisningen för att öka elevers läsförståelse. Genom en jämförande och kvalitativ analys vill vi belysa möjligheterna och svårigheterna med att använda sig av enbart bok eller film i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. ANPASSAT MYNDIGHETSSPRÅK – En undersökning av hur lättläst myndighetssvenska fungerar i praktiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Slobodan Cvjetkovic; [2012-10-10]
  Nyckelord :myndighetsspråk; lättläst; anpassat;

  Sammanfattning : I dagens informationsrika samhälle är det vitalt att kunna läsa väl och ha en god läsförståelse. Många gånger fordras att man kan läsa, förstå och agera utifrån en mängd olika texter, många gånger utan att ha fått träning i det. Men alla är vi inte lika bra på att läsa och förstå det vi läser. LÄS MER