Sökning: "ove sernhede"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ove sernhede.

 1. 1. Talar ni till mig eller om mig? : En kvalitativ studie om tolkningen av Nya Moderaternas valkampanj

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Regina Amado; Martina Westman; [2018]
  Nyckelord :Förort; valkampanj; Nya Moderaterna; Rinkeby; Danderyd; territoriell stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur personer från olika bostadsområden i Stockholm uppfattar och tolkar retoriken i Nya Moderaternas valkampanj. Finns det någon distinkt skillnad i mottagandet beroende på bostadsområde? Hur uppfattas retoriken? Uppfattas kampanjbilderna som segregerande eller integrerande? Dessa är de frågor som vi kommer att behandla i denna studie. LÄS MER

 2. 2. "Ey yo, jag rimmar på tills det går bra nu" - en studie om svensk hiphop

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Pouya Motavalli Ali Abadi; [2011]
  Nyckelord :field; attitude; commercialization; sub-culture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hiphop is a culture that has grown among youth the last decades. Its based of four elements: breakdance, graffiti, djing and rap and each of these have their own way to express position, social status, power and identity. I want to know more what Swedish hip-hop stands for among rappers and producers. LÄS MER

 3. 3. ”Man ska kunna komma in vit i ansiktet utan att det är någon som gnäller på en” : En studie av en Unga vuxna-avdelning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Niklas Hedquist; Hannah Leo; [2007]
  Nyckelord :unga vuxna; ungdomar; ungdomsavdelning; bibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine whether the youth section, named ‘Young adults’, in the library in our study is justified or not. We will do this by examining connections between society’s and the library’s views on youth and youth culture. LÄS MER

 4. 4. Drömmen om broderskap och enighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Tanja Raicevic; [2006]
  Nyckelord :etniska tillhörigheter; konflikter; självidentitet;

  Sammanfattning : Federationen Jugoslaviens splittring medförde att de fem republikerna: Serbien &Montenegro, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Slovenien och Makedonien som ingick i federationen blev självständiga stater. Detta medförde att människorna fick en ny identitet. Jag har gjort en studie omfattade tolv intervjuer. LÄS MER