Sökning: "overconfidence"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet overconfidence.

 1. 1. Try your best or risk it all? An experimental study of competition, effort, and risk-taking

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Alice Hedda Nielsen; Viking Waldén; [2018]
  Nyckelord :Competition; Effort; Risk-taking; Framing; Experiment;

  Sammanfattning : While competition is praised as a means to increase effort, it may also give rise to negative externalities or trade-offs from increased risk-taking. Examining these effects, this thesis studies whether competition affects risk-taking and effort. LÄS MER

 2. 2. Decision Makers Making Bankruptcy Decisions - An empirical analysis on how CEOs and directors with past bankruptcy experience affect the likelihood of future bankruptcy in Swedish private firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Shuyi Wang; Xuan Chen; [2018]
  Nyckelord :Bankruptcy Prediction; Managerial Overconfidence; Reputation Cost; Corporate Governance;

  Sammanfattning : We investigate the impact of CEOs' and directors' past professional bankruptcy experience on future corporate performance in the context of Swedish private sector. The bankruptcy prediction models (Altman, 1968; Ohlson, 1980) and the upper echelons theory (Hambrick & Mason, 1984) underpin this research. LÄS MER

 3. 3. Wisdom of the Crowds in a Market of Lemons : An Evaluation of the Financial Information Quality in Equity Crowdfunding

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Rhodin; Niclas Nyström; [2018]
  Nyckelord :Crowdfunding; information asymmetry; overconfidence bias; strategic behavior;

  Sammanfattning : Online equity crowdfunding is a way for entrepreneurs to raise capital that has exploded in popularity in recent years. Information asymmetry and poor investor protection are threats for the long-term legitimacy of equity crowdfunding. LÄS MER

 4. 4. Overconfidence och confirmation bias på kryptovalutamarknaden : En explorativ studie om privata kryptoinvesterares syn på psykologiska bias

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sebastian Mora Morrison; Marcus Thulin; [2018]
  Nyckelord :beteendeekonomi; kryptovalutor; bitcoin; overconfidence; confirmation bias; behavioral finance;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Kryptovalutor saknar de makroekonomiska faktorer som ligger till grund för prissättningen av vanliga valutor. Istället visar forskning att spekulativ handel och trendsökande handlare är vanligt förekommande och att det bidrar till ökad volatilitet på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Det du inte vet tar du inte skada av, eller? : En kvantitativ studie om hur finansiell förmåga påverkar självförtroende samt spar- och riskbeteenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Nordström; Jonas Nyström; [2018]
  Nyckelord :Financial literacy; Overconfidence; Beteendeekonomi; Dunning-Kruger effekten; Finans; Finansiell förmåga; Investeringar; Privatekonomi; Riskbeteende; Självförtroende; Sparbeteende;

  Sammanfattning : Vikten av privat sparande har aldrig varit större och samtidigt som den finansiella marknaden har blivit mer riskfylld har fler privatpersoner börjat investera i aktier. Många studier, såväl nationella som internationella, har återkommande gånger visat att den finansiella okunskapen är utbredd och att ett flertal individer saknar grundläggande ekonomisk förståelse för begrepp som har en direkt påverkan på deras privatekonomi. LÄS MER